Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
10.1. Статистичні таблиці. Правила побудови статистичних : Статистика : Бібліотека для студентів

10.1. Статистичні таблиці. Правила побудови статистичних


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

таблиць

Для найбільш раціонального та наочного викладення результатів зведення і групування використовують статистичні таблиці. Статистична таблиця представляє собою форму найбільш раціонального наочного і систематизованого викладення

результатів зведення і обробки статистичних матеріалів; зведену якісну характеристику статистичної сукупності. Вони складаються із статистичного підмета і присудка.

Статистичним підметом називаються статистичні сукупності, які характеризуються різними показниками, тобто у підметі таблиці приводиться перелік елементів або груп явища.

Статистичним присудком називаються числові характеристики, які розташовані в колонках таблиці.

В залежності від підмета, таблиця може бути простою (здійснюється лише перелік одиниць), груповою (здійснюється групування одиниць за однією ознакою) і комбінаційною (групування одиниць за декількома ознаками).

У таблиці підмет знаходиться зліва, а присудок зверху. У підметі вказується зміст рядків, а у присудку – зміст граф. Графи, які містять підмет нумеруються великими літерами алфавіту, а графи, які містять присудок – арабськими цифрами. Якщо в присудку наведена характеристика явища на визначений момент часу або стан цього явища за визначений період, то такі таблиці називаються статистичними. Якщо присудок таблиці характеризує розвиток явища за ряд періодів, то такі таблиці називаються динамічними (статистичні щорічники).

Таблиця 10.1.

Макет статистичної таблиці:

Заголовок (зміст, місце, час, одиниці виміру)

Підмет            Присудок

 

            Вартість

ОВФ млн. грн.          Обсяг

продукції,

млн. т Чисельність працівників, тис. чол.

 

           

           

            Всього            чоловіки         жінки

А         1          2          3          4          5

Промисловість Будівництво                                                         

Разом:                                               

Правила технічного оформлення таблиць:

1. Таблиця має містити лише інформацію, яка безпосередньо характеризує об’єкт дослідження в статиці чи в динаміці. Розміщення підмета і присудка підпорядковано принципові компактного та раціонального викладення матеріалу, його аналізу.

2.         Назва таблиці, заголовки рядків і граф мають бути чіткими,

лаконічними, без скорочень, тобто становити собою завершене ціле,

яке органічно вписано в зміст тексту.

3.         У верхньому і бічному заголовках подають одиниці,

використовуючи скорочення, іноді для них відводиться окрема

графа.

4.         Рядки та графи доцільно нумерувати: графу з назвою підмета позначають літерою алфавіту, інші – номерами.

5.         Інформація, що міститься в рядках (графах) таблиці, передусім групової чи комбінаційної, узагальнюється підсумковим рядком „Разом” або „У цілому за сукупністю”, який завершує статистичну таблицю; якщо підсумковий рядок розміщується зверху, то деталізація його подається за допомогою словосполучення „у тому числі” або „з них”.

6.         Відсутність даних позначається відповідно до причин:

а)         якщо клітинка таблиці, передусім підсумкова, не може бути

заповнена, ставиться „Х”;

б)         коли про явище немає відомостей , ставляться три крапки „...”;

в)         відсутність інформації про явище позначається знаком „тире” (–

);

г)         дуже малі числа записуються (0,0) або (0,00).

7.         Якщо вказується додаткова інформація, певні уточнення

цифрових даних, то до таблиці додається примітка.