Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.1. Види взаємозв’язків між явищами : Статистика : Бібліотека для студентів

8.1. Види взаємозв’язків між явищами


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

Усі явища та процеси, що існують в природі та суспільстві, взаємопов’язані, тому вивчення взаємозв’язків та причинних залежностей є одним з найважливіших завдань статистики. Умови і причини являють собою фактори. Ознака, що характеризує наслідок, називається результативною, а та, що характеризує

фактор - факторною.

Виділяють три види взаємозв’язків - факторні, що вивчаються за допомогою метода групувань і теорії кореляції; компонентні, що вивчаються індексним методом, і балансові - вивчаються шляхом побудови балансів.

За допомогою балансового методу виконується аналіз зв’язків і пропорцій при утворенні ресурсів та їх використанні. Найбільш простим є баланс матеріальних ресурсів, який можна відобразити за допомогою такої балансової тотожності:

Залишок на початок + Надходження = Витрати + Залишок на кінець.

За статистичною природою зв’язки поділяють на функціональні та стохастичні. При функціональному зв’язку кожному значенню факторної ознаки X відповідає чітко виражене значення результативної ознаки Y. Тобто функціональні зв’язки характеризуються повною відповідністю між причиною і наслідком, факторною і результативною ознаками. Така залежність притаманна фізичним, хімічним явищам тощо. В суспільних процесах - це найчастіше зв’язок складових елементів розрахунку відповідних показників. Наприклад, валового збору від урожайності сільськогосподарських культур і розміру посівної площі.

При стохастичному зв’язку кожному значенню ознаки X відповідає певна множина значень ознаки Y, які варіюють і утворюють ряд розподілу (умовний). Стохастичний зв’язок проявляється зміною умовних розподілів (наприклад, залежність між рівнем кваліфікації та продуктивністю праці).

Хі        уі         Хі Уі

Х2       У2       Х2Д У2

х3        уз         х3        Уз

 

-Уп     хп         Уп

Функціональний       Стохастичний

зв’язок            зв’язок

Підвидом стохастичної        залежності є кореляційна залежність,

коли зі зміною факторної     ознаки Х змінюються групові середні

результативної ознаки Y. Головною характеристикою кореляційного зв’язку є лінія регресії. Лінія регресії Y(Х) - це функція, яка зв’язує середні значення ознаки Y зі значеннями ознаки Х. Залежно від форми лінії регресії розрізняють лінійні і нелінійні зв’язки.

Лінія регресії може мати різні зображення: табличне, аналітичне, графічне.

В теорії кореляції вирішуються два завдання: визначити теоретичну форму зв’язку (регресійний аналіз) і визначити тісноту зв’язку.

За своєю формою кореляційні зв’язки бувають прямі і обернені, прямолінійні і криволінійні, однофакторні і багатофакторні.

Прямі і обернені зв’язки розрізняються в залежності від напрямку зміни результативної ознаки. Якщо вона змінюється у тому ж напрямку, що і факторна ознака, то це прямий зв’язок. Так, чим вище розряд робітника, тим вище продуктивність праці -прямий зв’язок. А чим вище продуктивність праці, тим нижче собівартість продукції - обернений зв’язок.

Прямолінійні (лінійні) і криволінійні кореляційні звязки розрізняються в залежності від аналітичного вираження теоретичної форми зв’язку (лінійна функція, або криволінійна у вигляді параболи, гіперболи, напівлогарифмічної кривої тощо).

Якщо досліджується зв’язок між однією ознакою (фактором) і результативною ознакою, то мова йде про однофакторний зв’язок і парну кореляцію. Якщо досліджується зв'язок між кількома факторними ознаками і результативною, мова йде про множинну кореляцію і багатофакторний зв’язок.