1. ТИПОВА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СТАТИСТИКА” 1.1. Програмний матеріал блоків змістових модулів Модуль 1 Теоретичні засади статистики як науки. Характеристика сутності і системи статистики Тема 1. Предмет і метод статистики


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

Сучасне розуміння терміну „Статистика”. Склад статистики як науки. Сутність складових частин статистики. Предмет статистики. Основні поняття статистики. Методи статистики. Основні завдання статистики.

Статистична сукупність, її сутність. Шкала вимірювання. Метрична, порядкова та номінальна шкала вимірювання.