Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Прийоми аналізу варіаційних рядів : Статистика : Бібліотека для студентів

5.5. Прийоми аналізу варіаційних рядів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

У варіаційних рядах розподілу спостерігається певний зв’язок у зміні частот і варіаційних ознак.

Це зміни частот у варіаційних рядах і головним завданням статистики є визначення характеру закономірності розподілу. Для цього необхідно правильно побудувати варіаційний ряд, тобто визначити оптимальний розмір інтервалу, при якому виявляється закономірність розподілу. Закономірності розподілу відображають певні властивості розподілу.

Так, наприклад, розподіл робітників-відрядників певної професії на підприємстві за рівнем зарплати відображає виконання норм виробітку, кваліфікацію і розцінки. Крім того, на фактичний розподіл зарплати впливають і випадкові причини (хвороби, сімейні обставини). Теоретична крива розподілу - крива, яка відображає загальну закономірність даного типу розподілу в чистому виді, тобто за виключенням випадкових факторів.

Для дискретного ряду графічне зображення ряду розподілу здійснюється у вигляді полігона, а інтервального - у вигляді гістограми.

В статистиці найчастіше використовують нормальний ряд розподілу, який описується рівнянням:

1          --/

<x-v 2 • ж

х - х

де yt - ордината кривої нормального розподілу; t =         ;

<7

71 = 3,1415; е = 2,7182.

Для нормального розподілу мода дорівнює медіані і дорівнює

середній:

X = М0 = Ме Таким чином, крива нормального розподілу визначається середньою арифметичною і середнім квадратичним відхиленням. Її особливість у тому, що вона симетрична: по обидві сторони від її середини створюються дві подібні рівномірно спадаючі криві, які наближаються до осі абсцис, тому в ній середня арифметична, мода і медіана співпадають.

Крива має α точки перебігу при t = ±1, тобто при таких значеннях х, коли відхилення варіанти від середньої дорівнює середньому квадратичному відхиленню. В цих межах при нормальному розподілі зосереджено 68,3% всіх членів розподілу. Нормальний розподіл характеризується симетричністю по відношенню до точки, яка відповідає значенню середньої арифметичної. Її вершина знаходиться точно в середині кривої нормального розподілу. В асиметричному розподілі вершини кривої знаходяться не в середині, а зсунуті вліво чи вправо.

Ka>0

Лівосторонньою буде така асиметрія, коли ліва частина кривої довша за праву і вершина її зсунута вправо (рис. 5.1). Якщо вершина зсунута вліво і права частина кривої довше лівої, то така асиметрія називається правосторонньою (рис. 5.2).

 

x < Me < Mo

x > Me > Mo

 

Рис. 5.1. Лівостороння асиметрія

Рис. 5.2. Правостороння асиметрія

Вибір форми асиметрії здійснюється за допомогою коефіцієнта асиметрії (Ка), який визначається як відношення різниці між

середньою ( Х ) і модою (Мо) до середньо квадратичного відхилення:

ка

(5.26)

х-М0

 

При симетричному розподілі

Х - Mo = 0, то Ка = 0 Якщо х > Мо, то Ка – додатній і характеризує правосторонню

асиметрію. Якщо х < Мо, то Ка – від’ємний і характеризує лівосторонню асиметрію.

Критерії практичного застосування середньої:

1.         Мода є такою характеристикою розподілу, при використанні якої у якості найбільш типової варіанти допускається найменше число помилок (відхилень), але при цьому не враховується їх величина. Таким чином, мода мінімізує число помилок.

2.         Медіана задовольняє критерій мінімізації суми помилок.

3.         Середня арифметична не є конкретною варіантою і

задовольняє критерію мінімізації суми квадратів відхилень, тому

дисперсія обчислюється від середньої величини.

Таким чином, коли треба врахувати не тільки величину помилок, а знайти таке рішення, щоб їх сума була мінімальною, необхідно звертатись до середньої арифметичної.