Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Основні поняття в статистиці : Статистика : Бібліотека для студентів

1.3. Основні поняття в статистиці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 

Загрузка...

Досвід вивчення масових явищ знаходить узагальнення у Законі великих чисел. Його суть полягає в тому, що окреме одиничне явище містить в собі елементи випадковості.

Статистичний показник - це число в сукупності з набором ознак, які характеризують обставини, до яких воно відноситься (що, де, коли, яким чином підлягає вимірюванню.

Статистичні дані - це сукупність показників, отриманих внаслідок спостереження. Вірогідність статистичних показників визначається їх адекватністю і точністю вимірювання. За способом обчислення показники бувають первинні і похідні (вторинні).

Первинні показники отримують в результаті зведення статистичних даних і мають форму абсолютних величин (наприклад, обсяг виробництва продукції за квартал).

Похідні показники обчислюються на базі первинних і мають форму середніх або відносних величин.

За ознакою часу показники поділяються на інтервальні і моментні. Вони можуть бути як первинними так і похідними.

Статистична закономірність - це повторюваність, послідовність і порядок явища. Можуть бути такі закономірності:

1.         Динаміки явища (зростання або скорочення населення).

2.         Структурних зрушень (зростання або скорочення частки міського населення у загальній чисельності).

3.         Розподілу елементів сукупності (населення за віком, сімей за числом дітей).

Статистична сукупність - це певна множина елементів, поєднаних спільними умовами існування і розвитку. Наприклад: статистична сукупність - це студенти групи. Кожен студент -елемент сукупності, який має спільні ознаки (стать, вік, екзаменаційна оцінка, спеціальність). Кожен елемент сукупності має своє індивідуальне значення ознаки (жіноча і чоловіча стать - 2 значення; екзаменаційна оцінка - 4 значення). Коливання значень елементів сукупності називається варіацією.

Усі ознаки поділяються на кількісні (варіативні) та якісні (атрибутивні).

Набір властивостей явища і відповідних їм чисел називається шкалою вимірювання. За рівнем вимірювання, і допустимими арифметичними діями виділяють метричну, номінальну і порядкову або рангову шкали.

Метрична - звичайна числова шкала обчислення, яку використовують для вимірювання фізичних величин або результатів обчислення (наприклад, прибуток, середня заробітна плата).

Номінальна - шкала найменувань. “Оцифровка” ознак цієї шкали проводиться таким чином, щоб подібним елементам відповідало одне й те саме число, а неподібним - різне. Найчастіше використовують штучні вимірники, які приймають значення “1” або “0”.

Порядкова (рангова) - визначає не тільки подібність елементів, а й послідовність, типу “більше ніж”, “менше ніж”, “краще ніж”. Кожному пункту шкали приписується число - ранг (кількість балів) або будь-яка монотонно зростаюча функція (наприклад, -2; -1; 0; 1; 2; ...).

п