Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Перехід України до ринкових відносин, роздержавлення еко-номіки, зміна форм власності та реформування судово-правової системи держави зумовлюють зростаючу потребу юридичних та фізичних осіб у кваліфікованій юридичній допомозі. У багатьох громадян, що займаються підприємницькою діяльністю, у під-приємств малого і середнього бізнесу постійно виникають колізії юридичного характеру. Для кваліфікованого вирішення таких проблем необхідна не тільки правова освіта, а й спеціальні знан-ня з макро- та мікроекономіки, фінансового, управлінського, по-даткового обліку, економічного аналізу, державного фінансового контролю, аудиту, фінансів та, зокрема, з такої важливої інститу-ції, як судово-бухгалтерська експертиза.

Вивчення дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» є необхідною складовою у підготовці економістів вищої кваліфіка-ції, фахівців із бухгалтерського обліку та аудиту, фінансів, бан-ківської справи, правознавства, на яких, власне, і розрахований навчальний посібник. У ньому висвітлюються методологічні, те-оретичні та практичні засади судово-бухгалтерської експертизи, розкрита дослідна стадія судово-бухгалтерської експертизи, ви-користані результати експертних досліджень основних фінансо-во-господарських операцій у різних галузях економіки. Згідно з чинним законодавством України всі господарські операції мають відображатися в бухгалтерському обліку, через що основним джерелом інформації під час розслідування економічних злочи-нів і вирішення господарських суперечок у суді є дані первинних облікових документів, записи в регістрах бухгалтерського обліку, а також складена на підставі цих даних фінансова звітність. Тому великий обсяг судово-бухгалтерської експертизи, пов’язаної з дослідженням облікової інформації в кримінальному, цивільному та господарському процесах, має назву «судово-економічна екс-пертиза».