Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6. Права, обов’язки і відповідальність судового експерта : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6. Права, обов’язки і відповідальність судового експерта


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Експерт-бухгалтер — це висококваліфікований спеціаліст у галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю господарської діяльності, обов’язком якого є дослідження правильності відо-браження господарської діяльності підприємства в і документах бухгалтерського обліку під час розслідування та розгляду кримі-нальних і цивільних справ.

На цих саме підставах експерт зобов’язаний заявити про свій самовідвід. Причому цей обов’язок лежить на експерті й тоді, ко-ли він особисто вважає, що вказані вище обставини не є перепо-нами для його участі в справі.

Експерт-бухгалтер не повинен давати висновки з питань, що виходять за межі його компетенції.

У таких випадках, а також коли не досить наданих йому да-них, експерт має в письмовій формі повідомити слідчого або суд про неможливість зробити висновок.

За допомогою експертів-бухгалтерів досліджуються ті опера-ції, в яких фіксуються лише окремі сторони фінансово-госпо-дарської діяльності. Ураховуючи межі компетенції експерта-бухгалтера, перед ним не мають бути поставлені запитання, які потребують:

-          аналізу всіх результатів господарської діяльності, економіч-ної обґрунтованості проведених господарських операцій, порядку організації фінансування, використання оборотних коштів, оцін-ки діяльності фінансових органів та банків;

-          визначення доцільності проведення господарських операцій;

-          установлення винних осіб;

-          правової оцінки дій посадових осіб.

Закон України «Про судову експертизу» —

Розділ II. Судовий експерт (ст. ст. 12,13,14)

і КПК (ст. 77) надають судовому експерту:

І.ПРАВА

4^

ON

 

1.1. Знайомитися з матеріалами справи, які стосуються екслісртизи.

1.2 Порушувати клопотання. перед слідчим (судсш) иро надання додаткових та нових матепіалів необхідних для вирішеяня гюставлених запитань.

 

■=!>

1.3. 3 дозволу особи або оргаиу, які иризначили експертизу. бути присутнім шд час проведсння слідчих і

судових д1И, порушуваги клоіютання, що стосуються ировсдення скспергизи, та ставити запитання осибам

яких допитують.       '

1.4. Указувати у висноику експсртизи на факги, які маготь значешія для справи, щодо яких йому не буто поставлено запитань.

О О

1.5. У разі незгоди з іншими члснами експертної комісії екладати окремий висновок експертизи.

1.6. Викладати письмово відповіді на запитання, які ставляться персд ним иід час допиту.

1.7. Оскаржувати в устаиовленому порядку дії та рішеьшн особи або оргаку, які призначилн eiccnennnv шо норушуюїь сірава експсрта або порядок провелсння експсртизи.