Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3. Проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

3. Проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

магниевый скраб beletage

Керівник експертної установи або його заступник:

A.        Отримує адресовані установі матеріали для проведення екс-

пертизи, перевіряє їх відповідність вимогам Закону і письмово

дає доручення на проведення експертизи одному або кільком

працівникам. Це доручення оформляється як завдання.

Б. Установлює строки проведення експертизи. Розрахунок ча-су, необхідного для проведення судово-бухгалтерської експерти-зи, визначається за обумовленою формою.

Строк визначається після попереднього ознайомлення експер-та-бухгалтера з матеріалами справи. Попереднє ознайомлення має тривати не більше п’яти днів. Якщо експертиза не може бути виконана у встановлений строк, керівник експертної установи доводить це до відома особи або органу, які призначили експер-тизу, і встановлює, за погодженням з ними, додатковий строк. Якщо проведення експертизи неможливе без надання додаткових матеріалів, то про це складається клопотання за певною формою. Строк проведення експертизи призупиняється з дня направлення цього клопотання до дня отримання матеріалів або повідомлення про відмову в задоволенні клопотання.

B.        Знайомиться з ходом і результатом досліджень, що прово-

дяться експертами, надаючи їм необхідну допомогу наукового і

методичного характеру, здійснює контроль за якістю і строками експертиз.

Г. Після закінчення експертизи перевіряє повноту дослі-дження і обґрунтованість висновків експерта-бухгалтера, до-тримання ним методичних рекомендацій, правильність оформ-лення висновку.

Д. Направляє разом з висновком експерта-бухгалтера всі ма-теріали до органу, який призначив експертизу.

У проведенні судово-бухгалтерської експертизи на стадії по-переднього розслідування вирішуються питання щодо встанов-лення.

Слід зазначити, що обвинувачуваний відповідно до норми КПК України має право бути присутнім, з дозволу слідчого, і під час проведення експертизи. У разі призначення експертизи він має право заявити про відвід експерту, обраному слідчим; проси-ти про призначення експерта з числа осіб, указаних ним; подати додаткові питання для отримання на них висновку експерта; по-дати документи і з дозволу слідчого дати пояснення експерту.

Строки проведення експертиз установлюються керівником експертної установи (її структурного підрозділу).

Проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попе-реднього розслідування може бути здійснене:

-          в експертній установі, яку визначено для проведення дослі-дження;

-          у приміщенні органу дізнання.