Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Зміст та структура постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

2. Зміст та структура постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Підставою для проведення судових експертиз є передбачений законом процесуальний документ про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), — постанова слідчого (судді) або ухвала суду.

До експертної установи надсилається постанова (ухвала) про призначення експертизи, а також об’єкти дослідження (протоко-ли вилучення речових доказів тощо).

У постанові (ухвалі) про призначення експертизи вказуються такі дані:

-          місце й дата винесення постанови чи ухвали;

-          посада, звання та прізвище особи, назва суду, який виніс по-станову (ухвалу);

-          назва справи та її номер;

-          обставини справи, які стосуються експертизи, підстави при-значення експертизи, прізвище експерта або назва установи, екс-пертам якої доручається проведення експертизи;

-          запитання, поставлені експертові;

-          перелік об’єктів, що підлягають дослідженню, порівняльних матеріалів, а також матеріалів, направлених експертові для озна-йомлення, або посилання на переліки матеріалів, які є в справі;

-          інші дані, які мають значення для проведення експертизи, що викладено у посібнику.

У постанові (ухвалі) про призначення додаткової та повторної експертизи зазначаються мотиви й підстави їх призначення.

У постанові (ухвалі) про призначення комплексної експертизи зазначаються її назва та установа (установи), експертам якої (яких) доручено її проведення, а за участі в її проведенні особи, яка не є співробітником експертної установи, — її прізвище, ім’я та по батькові.

Закон України «Про судову експертизу» не встановлює струк-тури постанови про призначення експертизи. Згідно з процесуа-льними нормами постанова складається з трьох частин:

-          вступної;

-          описової;

-          резолютивної.

У вступній частині вказуються дата і місце складання поста-нови, посада, звання, прізвище, ім’я, по батькові й установа, де працює особа, що підписала постанову, найменування та номер кримінальної справи, по якій призначається експертиза.

В описовій частині коротко викладаються факти справи та об-ставини, у зв’язку з якими виникла потреба у спеціальних бухга-лтерських знаннях, а також особливості об’єкта дослідження, які можуть мати значення для надання висновку. Закінчується ця ча-стина формулюванням підстав для призначення експертизи з по-силанням на ст. ст. 75 та 196 КПК.

У резолютивній частині постанови вказується рід або вид експертизи; формулюються питання, що виносяться на розгляд експерта, призначається експерт або визначається судово-експер-тна установа, працівникам якої доручено провадження експерти-зи; наводиться перелік матеріалів, які надаються у розпоряджен-ня експерта.