Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
6. Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

6. Планування проведення судово-бухгалтерської експертизи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Планування процесу проведення експертизи здійснюється безпосередньо в експертній установі, якій доручено проведення експертизи. Метою планування є організація роботи експертів.

Для того, щоб забезпечити виконання завдання судово-бухгал-терської експертизи у зазначені строки, керівник групи експертів складає план-графік її проведення. Кожний член експертної гру-пи за завданням керівника розподіляє визначені йому роботи на складові елементи й установлює час для їх завершення.

Закріплених законодавчо точних норм затрат часу на вико-нання робіт проведення судово-бухгалтерської експертизи немає, тому тривалість робіт визначають на основі практичного досвіду експертів.

Приблизна форма плану-графіка проведення судово-бухгал-терської експертизи має такий вигляд:

ПЛАН-ГРАФІК

проведення судово-бухгалтерської експертизи відповідно до завдання Лабораторії судово-економічних досліджень

Київського НДІ судових експертиз Міністерства юстиції України від 25 січня 200_ р. № 55 у кримінальній справі у звину-ваченні Петренка Н. К.

Для проведення експертизи встановлено строк 20 днів. Поча-ток проведення експертизи 26 січня 200_ р. Закінчення прове-дення експертизи 16 лютого 200_ р.

№ з/п  Наймену-вання робіт           Виконавці (посада, прізвище

та ініціали)     Час проведення        Термін (кіль-кість днів)         Позна-чка про вико-нання

 

           

           

            початок          закінчення     

           

 

12        3          4          5          6          7

                                                                      

План-графік має бути ретельно продуманий і мати на меті ре-алізацію конкретних завдань. У плані-графіку вказується перелік робіт, що підлягають виконанню під час проведення бухгалтер-ської експертизи:

-          підготовчі роботи в експертній установі;

-          ознайомлення з матеріалами справи, поданими на дослі-дження експертизи;

-          складання методики проведення експертизи;

-          ознайомлення із законодавчими, нормативно-правовими до-кументами;

-          дослідження бухгалтерських та інших документів порівняно із законодавчими та нормативними документами;

-          складання та оформлення (у друкованому вигляді) висновку експертизи та ін.

Успіх експертизи багато в чому залежить від того, як було здійснено планування проведення експертизи. Ефективне плану-вання передбачає розподіл обов’язків з-поміж експертів у такий спосіб, щоб вони відповідали їхній кваліфікації та досвіду для досягнення найліпших результатів.