Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_be6380db38fc56feefae99abdd8052e3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Кандидати на здобуття кваліфікації за спеціальністю економі-чної експертизи можуть атестуватися за такими експертними спеціальностями: : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Кандидати на здобуття кваліфікації за спеціальністю економі-чної експертизи можуть атестуватися за такими експертними спеціальностями:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

1.         Дослідження документів бухгалтерського обліку і звітності.

2.         Дослідження документів про фінансово-кредитні операції.

3.         Дослідження документів про економічну діяльність підпри-ємств і організацій.

Фахівці, яким присвоєна кваліфікація судового експерта, вно-сяться до Реєстру атестованих судових експертів державних та підприємницьких структур і громадян відповідно до чинного за-конодавства України.

Цей реєстр є офіційною автоматизованою системою обліку спеціалістів, яким органи дізнання, досудового слідства, суду мають переважно доручати проведення судових експертиз.

До Реєстру атестованих судових експертів державних та під-приємницьких структур і громадян вносять такі дані про спеціа-лістів:

-          реєстраційний номер;

-          прізвище, ім’я та по батькові судового експерта;

-          дата включення до реєстру;

-          вид експертизи, експертна спеціальність;

-          адреса, телефон, факс судового експерта державної, підпри-ємницької структури або судового експерта-громадянина;

-          назва експертно-кваліфікаційної комісії, дата та номер її рі-шення;

-          номер та термін дії свідоцтва;

-          кваліфікаційний клас судового експерта.

Кожному судовому експерту в реєстрі присвоюється особис-

тий реєстраційний номер, що складається з:

-          букви Д — для судових експертів державних структур;

-          букви П — для судових експертів підприємницьких структур;

-          букви Г — для судових експертів—громадян;

-          порядкового номера державної реєстрації;

-          року реєстрації.

Підставою для виключення з реєстру є рішення експертно-кваліфікаційної комісії державної структури:

-          про позбавлення кваліфікації судового експерта та кваліфі-каційного класу;

-          про скасування свідоцтва про присвоєння кваліфікації судо-вого експерта через визнання судового експерта недієздатним або його засудження.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про судову експертизу» судовий експерт на підставах і в порядку, передбачених законо-давством, може бути притягнутий до відповідальності:

•          дисциплінарної;

•          матеріальної;

•          адміністративної;

•          кримінальної. Центральна експертно-кваліфікаційна комісія виступає як

апеляційна комісія з розгляду скарг фахівців науково-дослідних інститутів судових експертиз на рішення експертно-кваліфі-каційних комісій інститутів.

Основними завданнями Центральної експертно-кваліфікацій-ної комісії Міністерства юстиції України є:

-          проведення атестації з метою присвоєння кваліфікації судово-го експерта фахівцям підприємницьких структур та громадянам;

-          розгляд питань дисциплінарної відповідальності судових експертів;

-          визначення порядку та умов підвищення кваліфікації судо-вих експертів.

Судово-експертна діяльність (яка до 2000 р. підлягала ліцен-зуванню) може здійснюватись на підприємницьких засадах, а та-кож окремими громадянами за разовими договорами. Скасування ліцензування судово-експертної діяльності, яка була зафіксована в Законі України «Про ліцензування окремих видів господарської діяльності», призвело до того, що до сфери судової експертизи приєдналась велика кількість експертів-підприємців. Вони, з од-ного боку, надають певну допомогу в забезпеченні правосуддя додатковою кількістю експертиз у кримінальних і цивільних справах, а з іншого — їхні дослідження без належного нагляду з боку Міністерства юстиції можуть заподіяти шкоду інтересам правосуддя.

Метою атестації судових експертів є забезпечення належного професійного рівня фахівців, які підтверджують свою кваліфіка-цію за відповідними спеціальностями.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_be6380db38fc56feefae99abdd8052e3, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0