3. Дослідна стадія СБЕ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

• Передбачає виконання експертом-бухгалтером процедур, передбачених методикою досліджен-ня, в тому числі з вико-ристанням ЕОМ, для одержання необхідної інформації щодо пи-тань, поставлених перед судово-бухгалтерською експертизою.