Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Об’єктами судово-бухгалтерської експертизи є: : Судово-бухгалтерська експертиза. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Об’єктами судово-бухгалтерської експертизи є:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

1.         Облікові бухгалтерські документи.

2.         Облікові регістри, в яких відображені господарські опера-ції (книги, журнали-ордери, оборотні відомості, картки обліку тощо).

3.         Комп’ютерна інформація.

4.         Документи бухгалтерської звітності (звіти касирів, авансові звіти, товарні звіти матеріально відповідальних осіб та ін.).

5.         Форми фінансової звітності підприємства.

6.         Матеріали інвентаризацій (інвентарні описи, звіряльні відо-мості, протоколи рішень інвентаризаційних комісій, пояснення матеріально відповідальних осіб).

7.         Акти проведених ревізій.

8.         Інші офіційні документи (накази про прийняття на роботу і звільнення, трудові договори і контракти, договори про матеріа-льну відповідальність, листування з банками, різні довідки тощо).

9.         Протоколи допитів обвинувачуваних та свідків, протоколи очних ставок, огляд і вилучення документів.

 

10.       Неофіційні документи, що мають значення для судово-бух-галтерської експертизи.

11.       Висновки експертів інших галузей знань (товарознавчої, будівельної, технологічної та ін.).

12.       Інші документи, що регламентують діяльність суб’єкта.

Експерт-бухгалтер може досліджувати лише ті документи, які

є в справі і надані йому слідчим або судом.

Якщо в основу дослідження покладена лише ксерокопія доку-мента, то експерт має зазначити це у своєму висновку.

Документ, наданий на дослідження експерту, має бути переві-рений ним як з формального боку, так і за суттю відображених у ньому операцій. Згідно з Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку (затверджене наказом Мінфіну України від 24.05.1995 р. № 88) для того щоб, документ мав юридичну силу і доказовість, він має містити всі передбачені обов’язкові реквізити.

Усі документи, з якими працює експерт, можна класифікувати як доброякісні та недоброякісні.

Експерт-бухгалтер не вправі втручатися у вирішення питання про дійсність документів — це виходить за межі його компетенції.

До об’єктів судово-бухгалтерської експертизи належить уся пе-рвинна документація, в якій із застосуванням грошових та натура-льних вимірників відображається фінансово-господарська діяль-ність суб’єкта, а також бухгалтерські регістри, фінансова звітність, розпорядчі та інші документи, дані автоматизованої системи обро-бки інформації, що регламентують діяльність суб’єкта.