Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
99. Особливості факультативно-облігаторного перестрахування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

99. Особливості факультативно-облігаторного перестрахування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Факультативно-облігаторне перестрахування дає перестраху-вальнику свободу в прийнятті рішень – які ризики і в якому розмірі слід передати перестраховику. Перестраховик за таким договором зобов’язується брати обумовлені договором ризики. Перестраху-вальник може відібрати ризики, які передаватимуться в перестраху-вання, а також визначати величину передачі. Для перестраховиків такий договір не завжди цікавий, може бути невигідним і небез-печним, оскільки перестрахувальник, проаналізувавши ризики у страховому портфелі, передасть у перестрахування тільки найбільш небезпечні з них. Тому договори факультативно-облігаторного пе-рестрахування перестраховики укладають тільки з такими пере-страхувальниками, які користуються повною довірою, на підставі багаторічної практики їхнього взаємного співробітництва.

Зрозуміло, що перестраховик, який укладає факультативно-облігаторний договір, має повною мірою довіряти компанії-цеденту, оскільки його інтереси та збалансованість портфеля залежать від перестрахувальника. Тому перестраховик не завжди зацікавлений у факультативно-облігаторному договорі, віддаючи перевагу звичай-ній факультативній цесії, яка дає йому змогу всебічно проаналізува-ти кожний ризик.

Факультативно-облігаторне перестрахування застосовується в особливо великих, небезпечних ризиках, у разі можливої кумуляції збитків, коли вичерпана місткість пропорційних договорів.

Облігапюрно-факультативне перестрахування, навпаки, передба-чає обов'язковість для страховика, а факультативність – для перестра-ховика. З огляду на світовий досвід такі договори частіше застосовують страхові компанії зі своїми філіями. За облігаторно-факультативним договором перестраховикові надається можливість відбирати вигідні-ші ризики, що небажано для незалежного страховика (цедента), оскіль-ки може порушити баланс його страхового портфеля.