Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
98. Характеристика облігаторного перестрахування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

98. Характеристика облігаторного перестрахування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Облігаторне перестрахування встановлює більш тісний зв’язок між сторонами, ніж одиничні перестрахувальні цесії, і передбачає передачу в перестрахування певної сукупності ризиків, як правило, одного виду страхування, однорідних за ступенем ризику, характеру об’єктів тощо.

Облігаторне перестрахування обов’язкове для обох сторін: відповідно до договору перестрахувальник зобов’язаний пере-давати, а перестраховик – брати в перестрахування всі ризики, що підпадають під дію договору. З цього виходить, що перестра-ховик, зобов’язаний брати такі ризики, не визначає і не оцінює ризик у кожному конкретному випадку, а цілком довіряє пере-страхувальнику брати ризики на власний розсуд і регулювати збитки в загальних інтересах перестрахувальника і перестрахо-вика.

В основу перестрахування на облігаторній засаді покладено дого-вір облігаторного перестрахування, що містить такі істотні умови:

•          тип перестрахування;

•          докладний опис ризиків, що передаватимуться в перестрахуван-ня згідно з цим договором;

•          обмеження в перестрахуванні;

•          Модуль умови перестрахування;

•          метод розподілу між сторонами страхової відповідальності із за-значенням часток;

•          порядок розрахунків;

•          права та обов’язки сторін;

•          відповідальність сторін;

•          термін дії та умови розірвання договору;

•          порядок урегулювання спорів;

•          реквізити і підписи сторін.

Конкретні ризики, що підпадають під дію цього договору, пере-

даються перестраховику на підставі реєстру (так званого бордеро

премій), що є переліком цих ризиків з докладним описом. Як прави-

ло, бордеро премій містить такі дані:

•          номер і дату оригінального договору страхування (поліса, серти-фіката);

•          найменування об’єкта страхування;

•          період страхування;

•          страхова сума;

•          розмір відповідальності перестрахувальника;

•          розмір перестрахувальної премії.

Перестрахувальник складає бордеро премій і передає перестра-

ховику по закінченні звітного періоду в терміни, встановлені в до-

говорі облігаторного перестрахування.

За наявності збитків, що підлягають відшкодуванню перестрахо-виком відповідно до умов договору облігаторного перестрахування, перестрахувальник направляє перестраховику в супроводі відповід-них страхових актів і документів, що підтверджують розмір збитку, бордеро збитків, де зазначаються:

•          номер і дата оригінального договору страхування (поліса, серти-фіката);

•          дата настання страхової події;

•          опис пошкодження об’єкта;

•          повний розмір збитків;

•          розмір страхового відшкодування, виплаченого страхувальнику;

•          сума, що підлягає виплаті перестрахувальнику перестраховиком. У практиці перестрахування також використовується об’єднання

факультативного та облігаторного методів перестрахування, так зване змішане перестрахування: факультативно-облігаторне та облігаторно-факультативне.

Страхування в запитаннях та відповідях