Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
89. Визначення розміру страхового відшкодування у страхуванні професійної відповідальності : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

89. Визначення розміру страхового відшкодування у страхуванні професійної відповідальності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Поліс покриває всі позови, які були подані в період його дії. Не має значення, коли припустилися необережності, що викликала по-зов, – під час дії цього полісу чи раніше. Тому страхувальник має бути дуже уважним, відповідаючи на запитання страховика під час укладання договору страхування. Це дасть можливість страховико-ві надати адекватне страхове покриття. Щоб уберегтися від можли-вої лавини «довгохвостих позовів», страховик може передбачити в договорі ретроактивну дату. Позови, шкоди за якими було завдано до такої дати, страховик не приймає.

Здебільшого встановлюється агрегатний ліміт відповідальності за весь період страхування. Ліміт за однією подією, за одним позо-вом, як правило, не застосовується. Проте договір передбачає по-новлення ліміту за додаткову плату.

Судові витрати сплачуються страховиком понад обумовлений ліміт. При оплаті позовів, сума яких перевищує передбачений ліміт, страховик компенсує витрати пропорційно. Тобто якщо ліміт дорів-нює 40 000 гр. од., а сума позову – 50 000 таких одиниць, то страхо-вик сплатить лише 80 % усіх витрат.

Модуль Страхування професійної відповідальності передбачає високі ліміти відповідальності. Не завжди страхувальник може сплатити потрібну високу страхову премію, що забезпечує достатню суму по-криття. Слід особливо відзначити США, де, наприклад, приватним лікарям висуваються позови на мільйони доларів пацієнтами, які незадоволені лікуванням.

Оцінювання ризиків та розроблення умов страхування зале-жить від виду професійної діяльності. Наприклад, відповідальність нотаріусів передбачає суми компенсацій менші порівняно з ризика-ми будівельних підрядчиків, лікарів. Методи андерайтингу та умови страхування значно різняться. Страховик ретельно вивчає історію діяльності страхувальника, вік, досвід та кваліфікацію працівни-ків, кількість партнерів та співробітників фірми, якість контролю, клієнтуру. На ступінь ризику впливають масштаби підприємства, наявність діючих офісів за кордоном та особливості національного законодавства в цих країнах. В основу оцінки буде покладено досвід та інтуїції андерайтера, який визначає основні фактори ризику про-фесіонала.

Премія розраховується за одним із принципів:

-          відсотки від річного грошового обігу страхувальника плюс фік-совані суми премій за кожну застраховану особу (тобто служ-бовця);

-          згідно із сумами компенсацій з додаванням оплати за кожного службовця. Ліміти відповідальності страховиків на території колишнього

СРСР за договорами професійної відповідальності нижчі від сві-тових. Недостатньо розроблено правову базу з питань виникнення відповідальності та урегулювання позовів. Це позначається на та-рифній політиці страховиків.

Страхування від наклепу, поговори та дискредитації. У такому покритті мають потребу особи, пов'язані з друкуванням та видан-ням книжок, журналів, газет, ведучі телевізійних та радіопрограм. Позови можуть висуватися, якщо через поговір завдано шкоди ре-путації інших осіб. Наклепи, поговори можуть викликати до них не-нависть, зневагу, насмішки, завдати шкоди роботі. При цьому недо-статньо самого лише ущемлення гідності та почуттів постраждалих. Має бути факт завдання шкоди репутації.

Страхування в запитаннях та відповідях

Якщо наклепні заяви стають доступними третій стороні і такі заяви прямо або посередньо вказують на постраждалого, то це може стати основою для порушення позову.

Для фінансової зацікавленості страхувальника договір передба-чає його участь у компенсаціях – від 10 до 20 % у кожному позові.

Оцінюючи ризик, андерайтер покладатиметься насамперед на історію позовів страхувальника, його репутацію та майбутні плани.

Страхова премія призначається згідно із сумою тиражу, кількіс-тю опублікованого матеріалу та величини обігу або гонорару стра-хувальника.

Може виплачуватись єдина премія з додатковими доплатами, наприклад за кожний том публікацій.

Нечесність працівників. Страхування ризиків відповідальності страхувальника у зв'язку з нечесністю службовців не покриває не-чесності партнерів та керуючих директорів. Таке страхування не поширюється на шкоду страхувальникові (його грошовим коштам, власності та ін.) внаслідок нечесності службовців. Шкоду страху-вальникові розумніше страхувати у того самого страховика, в яко-го одержано поліс професійної відповідальності з розширенням на ризики нечесності. На практиці можуть виникнути обставини, які об'єднують обидва покриття.