Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
87. Міжнародна система «Зелена картка» : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

87. Міжнародна система «Зелена картка»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

«Зелена картка» – назва системи міжнародних договорів, що застосовуються в країнах – членах міжнародної системи автомо-більного страхування «Зелена картка». Органом, що представляє

Модуль Україну в системі «Зелена картка» є Моторне Транспортне Стра-хове Бюро України (МТСБУ). Страхова компанія «Професійний Захист» здійснює продаж полісів «Зелена картка».

У разі виїзду транспортного засобу, зареєстрованого в Україні, до країн – членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», власник такого транспортного засобу зобов'язаний мати чинний договір міжнародного страхування.

Якщо водій, який має поліс «Зелена картка», став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди на території країн – членів між-народної системи «Зелена картка», та його транспортний засіб став причиною пошкодження та/або знищення майна, нанесення шко-ди життю та здоров'ю третіх осіб, то всі збитки відшкодує страхова компанія, таким чином наявність такого полісу позбавить його влас-ника від сплати відшкодування потерпілим особам.

Ліміт відповідальності страховика (страхова сума) встановлю-ється відповідно до чинного законодавства країни відвідування.

Страховий платіж. Розміри страхових платежів розраховуються відповідно до тарифів, які затверджені Кабінетом Міністрів Украї-ни та МТСБУ і залежать від:

•          терміну дії договору;

•          типу транспортного засобу;

•          країни/країн відвідування.

Типи полісів «Зелена картка»

Поліс «Зелена картка», що діє на території всіх країн – членів міжнародної

системи автомобільного страхування «Зелена картка»

Поліс «Зелена картка», що діє на території республік Білорусь і Молдова

Строк дії полісу «Зелена картка» обирається страхувальником і визначений в межах від 15 діб до 1-го року.

Страховий сертифікат (поліс) «Зелена картка» – страховий сер-тифікат єдиної форми, що застосовується в країнах – членах між-народної системи автомобільного страхування «Зелена картка», які зазначені і не викреслені у такому сертифікаті. Основним завданням цієї системи є захист потерпілих в ДТП за участю автовласників – нерезидентів країни. В цілому, «Зелена карта» – це поліс, створений відповідно до закону про обов'язкове страхування власників тран-спортних засобів, без якого Ви не маєте права керувати автомобілем на території країн – учасниць цієї системи.

Страхування в запитаннях та відповідях

Розвиток системи «Зелена картка» у світі. Починаючи з 30-х років, страхування авто громадянської відповідальності перед тре-тьою стороною з метою захисту своїх резидентів у випадках, коли вони ставали жертвами ДТП, проводилося в кожній з країн Західної Європи в межах своєї національної території.

З розвитком міжнародного автомобільного повідомлення водій автомобіля, виїхавши в іншу країну, міг і там зіштовхнутися з мате-ріальними проблемами внаслідок ДТП. Страхове покриття, що на-дається страховиками країни резидента, діяло, як правило, в межах національних кордонів, а в тих випадках, коли воно було дійсно і закордоном, часто не відповідало вимозі країни відвідання, оскільки національні правила страхування, розміри і порядок відшкодування збитків не були скоректовані між собою.

Додаткові труднощі викликала і та обставина, що в багатьох кра-їнах страхування міг проводити лише страховик, що функціонує в межах цієї території. Страхування в будь-якому випадку докумен-тально треба було оформити таким чином, щоб це відповідало ви-мозі прикордонних служб. У цій ситуації автомобіліст на кордоні змушений був укласти новий договір страхування, що діяв тільки на території країни відвідання.

У післявоєнні роки з метою усунення цих труднощів страхови-ки країн ЄЕС засновали систему автострахування «Зелена карта», на підставі прийнятих 25 січня 1949 року рекомендацій Підкомісії шляхового транспорту Міжнародного комітету транспорту ЄЕК ООН.

Згідно з принципами, закладеними в основу страхування по «Зеленій карті», підлягають страхуванню вантажні і легкові авто-мобілі, автобуси.

Система «Зеленої карти» діяла успішно до тих пір, доки не ви-явилося, що вона недостатньо зручна в основному з двох причин:

—        зростання кількості власників автомобілів істотно збільшило частоту перетину ними кордонів. Кожного разу, як тільки авто-мобіль перетинав кордон, необхідно було подати «Зелену кар-ту», що в особливо напружені періоди, наприклад, під час річних відпусток, призводило до виникнення черг на контрольно-пропускних пунктах;

—        пред'явлення «Зеленої карти» водієм транспортного засобу при перетині кордону між державами – членами ЄЕС суперечило ідеалу Співтовариства. Відміна перевірки «Зеленої карти» на

Модуль кордоні будь-якій людині дала б відчути, що Співтовариство на-дає першорядного значення його вигодам у повсякденному жит-ті.

Шлях до вирішення проблеми було знайдено в результаті засто-сування системи «Зеленої карти» на основі координації приватних угод між бюро страховиків різних країн і національних законодав-чих актів країн Співтовариства. Структура, яка виникла в результаті цього, виявилася ефективною, незважаючи на наявну можливість її різноманітного тлумачення через подвійну законодавчо-нормативну базу.

Мета перевірки наявності «Зеленої карти» на кордоні перебувала в забезпеченні того, щоб кожний транспортний засіб, який в’їжджає на територію країни, був покритим страхуванням цивільної відпові-дальності відповідно до правил цієї держави, згідно з якими жертви подорожніх аварій повинні одержувати компенсацію, незалежно від фінансового положення особи, яка вчинила ДТП.

Першим кроком до вступу України в систему було створення в березні 1994 року постановою Кабінету міністрів України Моторно-го (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), яке стало локомотивом у просуванні ОСАЦВ.

ОСАЦВ введене з 01 січня 1995 Указом Президента України, а механізм його проведення – постановою Кабінету Міністрів № 372, але вже в листопаді-грудні 1994 року щодня продавалася велика кількість полісів.