Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
84. Суб'єкти та об'єкти у страхуванні відповідальності : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

84. Суб'єкти та об'єкти у страхуванні відповідальності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Страхування відповідальності спрямоване як на захист май-нових прав осіб, постраждалих у результаті дії або бездіяльності страхувальника, так і на захист фінансового стану самого страху-вальника. За наявності страхового полісу відшкодування збитків постраждалим гарантується страховою компанією і не залежить від платоспроможності страхувальника. Страхувальник на суму стра-хового відшкодування звільняється від витрат, пов'язаних із ком-пенсацією спричиненої ним шкоди. Суми компенсацій можуть бути дуже значними (збитки часто бувають катастрофічними), та й про-цес урегулювання позовів за такими збитками досить тривалий.

Для практики страхування відповідальності в країнах з розви-нутою ринковою економікою властиві різноманітні об'єкти. Так, об'єктом такого страхування є:

-          страхування відповідальності приватних власників (наймачів), що гарантує їм компенсацію сум, які виплачені узв'язку зі смер-тю чи каліцтвом працівника внаслідок настання нещасного ви-падку на виробництві;

-          страхування відповідальності домовласників;

-          страхування ділової відповідальності;

-          страхування відповідальності за забруднення навколишнього середовища;

Страхування в запитаннях та відповідях

- страхування професійної відповідальності. Особливе значення серед видів цієї галузі має страхування цивільної відповідаль-ності власників транспортних засобів.

Страхування відповідальності з огляду на його економічну до-цільність і соціальну вагомість з'явилося й на українському ринку. Страхування відповідальності перевізників, власників транспорт-них засобів, туристських організацій, імпортерів фармацевтичної продукції, нотаріусів та аудиторів уже широко здійснюється україн-ськими страховиками як в обов'язковій, так і в добровільній формі. Найпоширеніші в практиці страхової справи такі види страху-вання відповідальності:

1)         страхування цивільно-правової відповідальності власників на-земних транспортних засобів;

2)         страхування відповідальності туроператорів за шкоду, заподі-яну життю чи здоров’ю туриста або його майну;

3)         страхування відповідальності перевізників тощо.

Страхування відповідальності передбачає можливість причи-

нення шкоди як здоров'ю, так і майну третіх осіб. Останні й мають

законне право на відповідні виплати, які повинні відшкодувати

за нанесену шкоду. Особливістю цієї галузі страхування є те, що

поряд з страховиком та страхувальником партнером можуть бути

будь-які не визначені раніше сторони (треті фізичні або юридичні

особи). Крім того, при виплаті страхувальником належного з ньо-

го страхового платежу не передбачається встановлення розміру

страхової суми й застрахованого, тобто особи, якій у разі настання

страхового випадку виплачується відшкодування. Названі обста-

вини конкретно встановлюються лише під час нанесення шкоди

третім особам.