Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_53a96fb47bd70720e41faf034a23c792, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
83. Характеристика страхування відповідальності : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

83. Характеристика страхування відповідальності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Поліси страхування загальної цивільної відповідальності.

Страхування загальної цивільної відповідальності дуже популярне у світі. Законодавства багатьох країн вимагають здійснювати таке страхування обов'язково. Покриття надається стосовно компенсації

Модуль третім особам за будь-яку шкоду, нанесену страхувальником їхньо-му життю, здоров'ю, майну, за винятком випадків, що обумовлю-ються у договорі окремо. Страхувальниками є фізичні або юридичні особи. Залежно від цього розрізняють поліси страхування персо-нальної відповідальності (Personal Liability) та відповідальності підприємств/установ (General Third Party Liability).

Страхування персональної відповідальності. Необережність, легковажність або забудькуватість людини може завдати шкоди здоров'ю або майну третіх осіб, наприклад:

-          з вини велосипедиста сталася дорожньо-транспортна пригода;

-          вода зі шланга пральної машини, який був погано закріплений, протекла до сусідської квартири;

-          під час прогулянки собака покусав перехожого;

-          покупець вибирав подарунок у магазині й зіпсував товар;

-          відвідувач отримав травму на слизьких сходинках у будинку. Особа, яка винна в таких збитках, несе цивільну відповідальність

перед постраждалими особами і зобов'язана компенсувати завдану шкоду. Якщо винна особа має поліс страхування персональної від-повідальності, ці збитки відшкодує страховик.

Умови страхування. Цікавий принцип побудови страхово-го захисту. Вважається, що все, що не обумовлене як виняток, по-кривається страхуванням. Страховий поліс неодмінно містить за-стереження, що збитки, які підлягають відшкодуванню за іншими полісами, не підпадають під дію полісу страхування персональної відповідальності (наприклад, ризик цивільної відповідальності власників транспортних засобів).

Страхування деяких ризиків визначається на особливих умовах. Так, ризики забруднення навколишнього середовища покривають-ся страхуванням, якщо забруднення є випадковим та непередба-ченим. Крім того, страховик може установити окремий невеликий ліміт відповідальності. За додаткову страхову премію до страхового полісу можуть включатися ризики відповідальності домовласників, власників тварин, відповідальність мисливців, спортсменів.

Страховий захист поширюється на чоловіка (дружину) стра-хувальника, неповнолітніх дітей або осіб, які перебувають на його утриманні, а також осіб, котрі доглядають за домом, дітьми, твари-нами страхувальника чи працюють на нього (якщо ця відповідаль-ність страхувальника застрахована). Вони є застрахованими на тих самих умовах і в тому самому розмірі, як і сам страхувальник.

Страхування в запитаннях та відповідях

Страховик бере на себе обов'язок не лише визначити наявність та розмір відповідальності страхувальника, відшкодувати збитки третій особі, а й захищати страхувальника від необгрунтованих ви-мог. Якщо претензія розглядається в суді, та страховик діє в суді від імені страхувальника та компенсує судові витрати, тобто надає юри-дичний захист.

Страхування відповідальності юридичних осіб. Усі підпри-ємства – від дрібних виробників до транснаціональних корпора-цій – несуть відповідальність за шкоду, завдану в процесі їхньої діяльності життю, здоров'ю та майну третіх осіб. Отже, умови, які можуть призвести до відповідальності, дуже широкі. Тому поліс страхування відповідальності покриває ризики відповідальності комерційної, виробничої та торговельної діяльності, крім чітко визначених у полісі винятків.

До стандартного покриття страхування цивільної відповідаль-ності додаються доповнення, де, залежно від діяльності страхуваль-ника, визначаються особливі умови та винятки:

-          страхування відповідальності за забруднення навколишнього середовища;

-          страхування відповідальності перед споживачем;

-          страхування відповідальності за орендоване страхувальником майно;

-          страхування фінансових збитків.

Відповідальність перед споживачем може включатися й до полі-

су відповідальності товаровиробника за якість продукції, що поши-

рює надане покриття. Наприклад, вантажники, які заносили в дім

нові меблі, ненавмисне розбили антикварну вазу, яка була в кімна-

ті. Усі витрати будуть компенсовані за полісом, який містить ризик

відповідальності перед споживачем. Можливо, це буде поліс відпо-

відальності роботодавця, можливо, товаровиробника. Якщо ж інше

не передбачено, то компенсація буде виплачена за полісом цивільної

відповідальності. Щоб уникнути складної ситуації, коли ризик може

бути включений до інших договорів страхування відповідальності,

у договорі страхування загальної цивільної відповідальності засто-

совується застереження: «страховик компенсує страхувальникові

суми збитків третім особам, якщо шкода не покривається ніяким

іншим полісом страхування».

У полісі страхування цивільної відповідальності фінансові збит-ки визначаються як прямо не пов'язані зі шкодою здоров'ю або майну

Модуль збитки третіх осіб. Наприклад, під час ремонтних робіт у приміщенні страхувальника було пошкоджено електричний провід і в сусідньо-му офісі не стало світла. Страхувальник має відшкодувати фінансові збитки цієї фірми, які виникли внаслідок перерви в роботі.

Страхування відповідальності охоронних служб, будівельних компаній, власників готелів, товаровиробників, роботодавців здій-снюється на особливих умовах, які визначаються в Додатках до по-лісу страхування цивільної відповідальності або розглядаються як окремі види страхування. Так, Мюнхенське перестрахувальне това-риство рекомендує страховикам ризики відповідальності товарови-робників та загальної цивільної відповідальності розглядати як одне комбіноване покриття. Однак андерайтинг здійснюється по кожній групі ризиків. Тому далі розглянемо особливості та умови страху-вання деяких видів ризиків окремо.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_53a96fb47bd70720e41faf034a23c792, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0