74. Характеристика каско і карго страхування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Страхування каско – це страхування транспортних засобів – суден, автомобілів, залізничних вагонів, літаків, контейнерів і т. п. При настанні страхового випадку по цьому виду страхування від-шкодовується лише збиток від пошкодження самого транспортного засобу, але не пасажирів і вантажів. Страхування каско – обов'язок перевізника, воно ніяк не впливає на інтереси вантажовідправника, якщо, звичайно, він сам не є перевізником у разі, коли, наприклад, покупець самостійно вивозить контрактний вантаж від продавця на умовах ExWorks.

Страхування карго – це фінансовий захист від збитку, який може бути причинний зовнішньоторговельному вантажу в процесі його транспортування. Об'єктами страхування карго можуть бути:

•          збитки, що виникають через втрату, псування або недостачу то-вару, що виникла в процесі транспортування;

•          транспортні та інші платежі, пов'язані з транспортуванням;

•          планований прибуток та упущена вигода.

Страхування в запитаннях та відповідях

Будь-який товар має свою фактичну вартість (вона визначається як вартість за рахунок-інвойсом або якимось іншим способом), яка, як правило, відрізняється від страхової суми, тобто вартості, що оголошу-ється при укладенні договору страхування. Страхова сума може бути менша від фактичної вартості, тоді йдеться про часткове страхування, але не може бути вищим за фактичну вартість, оскільки в цьому випадку договір страхування вважатиметься недійсним. Страхова сума є межею відповідальності страхової компанії. Страхування транспортних плате-жів – це страхування всіх витрат, пов'язаних з процесом переміщення зовнішньоторговельного вантажу (вартості самого транспортування, навантажувально-розвантажувальних робіт, робіт щодо підробки ван-тажів, по експедиції вантажів і т. п.). Коли говорять про страхування планованого прибутку, то – це означає, що вантажоодержувач унаслі-док непостачання товару позбавляється тієї вигоди (упущеної вигоди), яку він міг отримати, володіючи цим товаром у плановані терміни. За-звичай у практиці зовнішньоторговельних операцій страхування «кар-го» виробляється на фактичну вартість товару, збільшену на загальну вартість транспортних витрат, передбачених у контракті і на величину комісійних (наприклад на користь експедиторів).