Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
73. Особливості страхування технічних ризиків : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

73. Особливості страхування технічних ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

У сучасних умовах прискореного науково-технічного прогресу, розвитку капіталомістких галузей виробництва, зростання в міжна-родному зовнішньоторговельному потоці частки машин і обладнан-ня (включаючи постачання комплектних підприємств і виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на терито-рії країн-імпортерів) значного розвитку в усьому світі набуває стра-хування технічних ризиків, а також відповідальності перед третіми особами, пов'язаної з проведенням зазначених щойно робіт.

Особливо поширене страхування технічних ризиків у США, Ні-меччині, Великій Британії, Японії та інших країнах, які входять до Міжнародної асоціації страховиків технічних ризиків.

В Україні цей вид страхування лише починає розвиватися. Створюються та вдосконалюються належні правила страхування, розробляються та вводяться в дію відповідні законодавчі й норма-тивні акти з цього питання. Нині страхування технічних ризиків в Україні здійснюється як страхування майнових інтересів під час виконання будівельно-монтажних робіт і охоплює розглянуті далі галузі страхування:

- майнове страхування, яке поширюється на такі об'єкти страху-вання:

•          продукцію будівельно-монтажних та інших робіт, прямо пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ре-монтом;

•          продукцію пусконалагоджувальних робіт;

•          будівельні машини, а також засоби та обладнання для виконан-ня монтажу;

•          Модуль обладнання будівельного майданчика;

•          будови та споруди, які реконструюються або капітально ремон-туються;

-          страхування відповідальності перед третіми особами.

У світовій практиці, коли йдеться про страхування технічних

ризиків, розрізняють, як правило, види страхування, які надають покриття ризиків або виробника, або експлуатаційника:

-          страхування будівельного підприємця від усіх ризиків (CAR);

-          страхування всіх монтажних ризиків (EAR);

-          страхування машин;

-          страхування електронних пристроїв. Якщо під час будівництва об'єкта переважають (за обсягом та

вартістю) будівельні ризики, то вибирають страхування будівельно-го підприємця від усіх ризиків. Якщо при технічному споруджен-ні, в якому використовуються попередньо виготовлені або готові пристрої, наприклад верстати, переважають монтажні ризики, то укладаються договори страхування всіх монтажних ризиків. Стра-хування машин, а також електронних пристроїв відбувається вже в процесі експлуатації об'єкта.