Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
73. Особливості страхування технічних ризиків : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

73. Особливості страхування технічних ризиків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

У сучасних умовах прискореного науково-технічного прогресу, розвитку капіталомістких галузей виробництва, зростання в міжна-родному зовнішньоторговельному потоці частки машин і обладнан-ня (включаючи постачання комплектних підприємств і виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на терито-рії країн-імпортерів) значного розвитку в усьому світі набуває стра-хування технічних ризиків, а також відповідальності перед третіми особами, пов'язаної з проведенням зазначених щойно робіт.

Особливо поширене страхування технічних ризиків у США, Ні-меччині, Великій Британії, Японії та інших країнах, які входять до Міжнародної асоціації страховиків технічних ризиків.

В Україні цей вид страхування лише починає розвиватися. Створюються та вдосконалюються належні правила страхування, розробляються та вводяться в дію відповідні законодавчі й норма-тивні акти з цього питання. Нині страхування технічних ризиків в Україні здійснюється як страхування майнових інтересів під час виконання будівельно-монтажних робіт і охоплює розглянуті далі галузі страхування:

- майнове страхування, яке поширюється на такі об'єкти страху-вання:

•          продукцію будівельно-монтажних та інших робіт, прямо пов'язаних з будівництвом, реконструкцією та капітальним ре-монтом;

•          продукцію пусконалагоджувальних робіт;

•          будівельні машини, а також засоби та обладнання для виконан-ня монтажу;

•          Модуль обладнання будівельного майданчика;

•          будови та споруди, які реконструюються або капітально ремон-туються;

-          страхування відповідальності перед третіми особами.

У світовій практиці, коли йдеться про страхування технічних

ризиків, розрізняють, як правило, види страхування, які надають покриття ризиків або виробника, або експлуатаційника:

-          страхування будівельного підприємця від усіх ризиків (CAR);

-          страхування всіх монтажних ризиків (EAR);

-          страхування машин;

-          страхування електронних пристроїв. Якщо під час будівництва об'єкта переважають (за обсягом та

вартістю) будівельні ризики, то вибирають страхування будівельно-го підприємця від усіх ризиків. Якщо при технічному споруджен-ні, в якому використовуються попередньо виготовлені або готові пристрої, наприклад верстати, переважають монтажні ризики, то укладаються договори страхування всіх монтажних ризиків. Стра-хування машин, а також електронних пристроїв відбувається вже в процесі експлуатації об'єкта.