Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
64. Сутність страхування від нещасних випадків : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

64. Сутність страхування від нещасних випадків


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Система страхування від нещасних випадків у своєму розви-тку пройшла ряд етапів, протягом яких змінювалася її нормативно-правова, методична, організаційна та економічна база. Свій початок страхування від нещасних випадків бере з XIX ст., хоч згадки про таке страхування були ще в XVII–XVIII ст. Інтенсивний розвиток страхування від нещасних випадків у Росії та Україні можна відне-сти до початку XX ст.

Об'єктом страхового захисту в разі страхування від нещасних випадків є майнові інтереси застрахованої особи, які пов'язані з

Модуль тимчасовим чи постійним зниженням доходу або додатковими втра-тами через смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку.

Страхування від нещасних випадків – це ризиковане страхуван-ня, яке, на відміну від накопичувального довгострокового страхуван-ня життя, передбачає виплату страхової суми лише в разі настання страхового випадку (у повному розмірі або певної її частини). Ви-плата страхової суми або повернення сплачених внесків по закін-ченні терміну дії договору страхування не передбачається.

Досвід страхування від нещасних випадків свідчить, що воно може здійснюватись у різних формах, але при цьому зберігається єдиний соціально-економічний зміст.

Розглядаючи страхування від нещасних випадків, слід мати на увазі, що Закон України «Про страхування» чітко визначає види та поняття добровільного і обов'язкового страхування.

За видами страхування від нещасних випадків поділяється так:

-          індивідуальне – у цьому разі страхувальником є фізична особа, яка

укладає договір стосовно самої себе або іншої фізичної особи, а спла-

та страхових платежів здійснюється за рахунок застрахованих;

-          колективне – коли страхувальником є юридична особа (підпри-

ємство або організація), яка укладає договір страхування на ко-

ристь своїх працівників, і сплата страхових платежів здійсню-

ється за рахунок організацій, з якими застраховані перебувають

у трудових або інших передбачених законом відносинах.

Удосконалення індивідуального та колективного страху-

вання відбувається насамперед внаслідок розширення обсягів

страхової відповідальності, контингенту страхувальників і за-

страхованих, підвищення рівня страхового забезпечення, плато-

спроможності страховиків, спрощення порядку та механізму виплат.

Відповідно до Закону України «Про страхування» страхування від

нещасних випадків може мати обов'язкову або добровільну форму.

Обов'язкові види страхування запроваджуються законами Укра-їни. З метою захисту інтересів не лише окремих страхувальників, а й усього суспільства в цілому та його складових зокрема здійснюється обов'язкове страхування в порядку та за умовами, що їх затверджує Кабінет Міністрів України.

Добровільне страхування здійснюється на підставі договору між страхувальником і страховиком. Умови та порядок проведення страхування визначаються правилами, які встановлюються страхо-виком самостійно, але з урахуванням чинного законодавства.

Страхування в запитаннях та відповідях