Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
51. Об'єднання страховиків та їхні функції : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

51. Об'єднання страховиків та їхні функції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Об’єднання страховиків – спілки, асоціації та інші об’єднання для координації діяльності страховиків, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм. Мають бути зареєстровані в установленому порядку як юридичні особи і не можуть безпо-середньо займатися страховою діяльністю. Серед функціонуючих

Страхування в запитаннях та відповідях

об’єднань страховиків вагоме місце посідають бюро України, Мото-рне (транспортне) страхове бюро України, Ядерний страховий пул України, які утримуються за рахунок внесків страхових компаній.

Стаття 13 ЗУ «Про страхування». Об'єднання страховиків.

Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здій-снення спільних програм, якщо їх утворення не суперечить законодав-ству України. Ці об'єднання не можуть займатися страховою діяльніс-тю.

Об'єднання страховиків діють на підставі статутів і набувають прав юридичної особи після їхньої державної реєстрації. Орган, що здійснює реєстрацію об'єднань страховиків, у десятиденний строк з дня реєстрації повідомляє про це Уповноважений орган.

Страховики, яким дозволено займатися страхуванням відпо-відальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам, та за умовами, передбаченими міжнародними дого-ворами України щодо зазначеного виду страхування, зобов'язані утворити Моторне (транспортне) страхове бюро, яке є юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків.

Моторне (транспортне) страхове бюро є єдиним об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподі-яну третім особам. Участь страховиків у Моторному (транспорт-ному) страховому бюро є умовою здійснення діяльності щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Основні завдання Моторного (транспортного) страхового бюро:

-          виконання страхових зобов'язань із зазначеного в цій статті виду обов'язкового страхування за страховиків – його членів у разі їх неплатоспроможності;

-          виплати із централізованих страхових резервних фондів у межах, передбачених умовами здійснення зазначеного в цій статті виду обов'язкового страхування, компенсацій за шкоду, заподіяну життю й здоров'ю потерпілих у дорожньо-транспортних подіях, що сталися з вини водіїв невстановленого транспорту; коли ви-нуватець загинув і не мав чинного договору такого обов'язкового страхування; в інших випадках та на умовах, установлених Кабі-нетом Міністрів України;

Модуль - забезпечення пільгового страхування для окремих категорій автовласників за рахунок коштів централізованих страхових ре-зервних фондів у випадках та на умовах, установлених Кабіне-том Міністрів України.

Страховики, які мають дозвіл на страхування відповідальності операторів ядерних установок за шкоду, що може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зобов'язані утворити ядерний стра-ховий пул, який має бути юридичною особою, що утримується за рахунок коштів страховиків.