Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
26. Визначення ціни ризику в страхуванні : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

26. Визначення ціни ризику в страхуванні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

магниевый скраб beletage

Ціна страхового ризику та інших витрат, адекватних грошовому виразу обов'язків страховика по укладанню договору страхування, називається тарифною ставкою.

Страховий тариф – брутто-ставка у вартісному виразі або у від-сотках з одиниці страхової суми. До складу брутто-ставки входять: нетто-ставка та навантаження (надбавка), яка передбачається для покриття витрат та ведення справи, запобіжних заходів, отримання прибутку і т. п.

Аналіз ризиків дає змогу класифікувати їх на дві великі гру-пи: страхові й нестрахові (не включені до договору страхування). Сукупність страхових ризиків становить обсяг страхової відпо-відальності за договором страхування, який виражається за допо-могою страхової суми договору. Ціна ризику в грошовому виразі оцінюється тарифною ставкою, яка, звичайно, розраховується на 100 грошових одиниць страхової суми або у відсотках до її абсо-лютної величини (докладніше розрахунок тарифної ставки див. далі).

У практиці діяльності страховика особливо важливо прогнозу-вати тарифну політику на основі прогнозування тенденцій розвитку ризику. Загальний прогноз може бути зведено до таких напрямів:

—        ризикові обставини, пов’язані з освоєнням нових видів сирови-ни, заміни традиційних матеріалів на нові (полімерні, композит-ні тощо);

—        ризикові обставини, зумовлені новими виробничими умовами в промисловості: введенням автоматизованих систем управління технологічними процесами, промислових роботів, роботизова-них комплексів тощо;

—        ризикова ситуація, пов’язана із змінами в технології промисло-вого цивільного будівництва, зокрема з освоєнням збірних мо-дульних конструкцій, висотного блочного й великопанельного домобудування тощо;

—        ризикові обставини, зумовлені впровадженням нових тран-спортних систем, яким властива висока пропускна чи провізна здатність на різних шляхах сполучення. Ризикові обставини є умовами дії (реалізації) ризику. На основі

аналізу ризикових обставин розраховується страхова премія, випла-чувана в страховий фонд. Спеціалісти страхової організації мають

Модуль підбирати й вивчати необхідну інформацію, яка характеризує суттє-ві ризикові обставини та їхню динаміку. В результаті цього аналізу аргументуються висновки, що враховуються через систему скидок та надбавок (накидок) у відсотках або сталих фінансових умах до обчисленої страхової премії для базової сукупності відповідних ри-зикових обставин.