19. Класифікація страхування за спеціалізацєію страховика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Класифікація за юридичними ознаками, як і за економічними, передбачає кілька підходів. Насамперед – це виокремлення певних класів страхування згідно з міжнародними нормами. Так, згідно з директивами ЄС, з 1 січня 1978 року країни – члени цієї організації використовують класифікацію, яка встановлює 7 класів довгостро-кового страхування (життя і пенсій) і 18 класів загального страху-вання.

Страхування в запитаннях та відповідях

Довгострокове страхування (страхування життя і пенсій)

Клас І. Страхування життя і ренти (ануїтетів) (Life and annuity). Клас ІІ. Страхування до шлюбу і народження дитини (Marriagere and birth).

Клас III. Зв'язане довгострокове страхування життя (Link long term). Клас IV. Безперервне страхування здоров'я (Permanent health). Клас V. Тонтини (Tontines).

Клас VI. Страхування виплати капіталу (Capital redemption). Клас VII. Страхування пенсій (Pension fund management).

Загальні види страхування

Клас 1. Страхування від нещасних випадків (Accident).

Клас 2. Страхування на випадок хвороби (Sickness).

Клас 3. Страхування наземних транспортних засобів (Land vehicles).

Клас 4. Страхування залізничного транспорту (Railway rolling stock).

Клас 5. Страхування авіаційної техніки (Aircraft).

Клас 6. Страхування суден (Ships).

Клас 7. Страхування вантажів (Goods in tranzit).

Клас 8. Страхування від пожеж і стихійного лиха (Fire and natural forces).

Клас 9. Страхування власності інше, ніж передбачене класами 3-8 (Other damage to property).

Клас 10. Страхування відповідальності власників моторизова-них транспортних засобів (Motor vehicles liability).

Клас 11. Страхування відповідальності власників авіаційної техніки (Aircraft liability).

Клас 12. Страхування відповідальності власників суден (Liability for ships).

Клас 13. Страхування загальної відповідальності (General liability).

Клас 14. Страхування кредитів (Credit).

Клас 15. Страхування поручительств (застави) (Suretyship).

Клас 16. Страхування фінансових втрат (Miscellaneous financial loss).

Клас 17. Страхування судових витрат (Legal axpenses).

Клас 18. Страхування фінансової допомоги (Assistance).

Згідно з цією класифікацією в багатьох країнах ліцензується страхо-ва діяльність. Починаючи з 1996 року, приблизно такий самий підхід до виокремлення класів (вони названі «видами») страхування при видачі страховикам ліцензій практикує державний наглядовий орган у галузі страхування (до 2000 р. – Комітет у справах нагляду за страховою ді-яльністю України, а далі – Департамент фінансових установ та ринків

Модуль Міністерства фінансів України). Хоча слід зазначити, що окремої кла-сифікації з поділом страхування на «життя» і «не-життя» у нас немає. Перелік видів страхування, на які видаються ліцензії, визначено в статті 6 закону України «Про страхування». Тобто йдеться про класифікацію страхування з офіційного погляду, згідно з вимогами внутрішнього зако-нодавства України. Ця класифікація передбачає такі види страхування:

1.         Страхування життя.

2.         Страхування від нещасних випадків.

3.         Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я).

4.         Страхування здоров'я на випадок хвороби.

5.         Страхування залізничного транспорту.

6.         Страхування наземного транспорту (крім залізничного).

7.         Страхування повітряного транспорту.

8.         Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту).

9.         Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).

10.       Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.

11.       Страхування майна (іншого, ніж. передбачено пунктами 5-9).

12.       Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

13.       Страхування відповідальності власників повітряного транспор-ту (включаючи відповідальність перевізника).

14.       Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника).

15.       Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14).

16.       Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичаль-ника за непогашення кредиту).

17.       Страхування інвестицій.

18.       Страхування фінансових ризиків.

19.       Страхування судових витрат.

20.       Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій.

21.       Страхування медичних витрат.

22.       Інші види добровільного страхування. Безперечна перевага такої класифікації полягає в тому, що вона

значною мірою наближена до загальноєвропейських стандартів. Це сприяє взаєморозумінню між вітчизняними та іноземними страхо-вими компаніями, що, з огляду на інтернаціональний характер стра-хового бізнесу, є дуже позитивним.

Страхування в запитаннях та відповідях