Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
113. Визначення та класифікація прибутку страховика : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

113. Визначення та класифікація прибутку страховика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Зіставляючи доходи та витрати страхової організації, визна-чають її фінансові результати. Найбільш загальним показником результативності діяльності страховика є його валовий дохід. Він визначається як сума доходу від страхової діяльності, прибутку від страхування життя, прибутку від позареалізаційних операцій та іншої реалізації, зменшених на виплати страхового відшкодування та страхових сум, відрахувань у централізовані страхові резервні

Страхування в запитаннях та відповідях

фонди та в технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених пре-мій.

Розглянемо докладніше складові валового доходу.

Прибуток від страхових операцій є різницею між ціною нада-них страхових послуг та їхньою собівартістю. Головним джерелом формування прибутку від страхових операцій є прибуток у тари-фі, який під час калькуляції навантаження закладається в тарифну ставку як самостійний елемент ціни на страхову послугу. Частка прибутку в тарифі встановлюється у відсотках або в абсолютному розмірі.

Як елемент тарифу, прибуток відіграє важливу роль у регулю-ванні попиту та пропозиції з окремих видів страхування, оскільки всі інші елементи тарифу мають суто об'єктивну основу.

Фактичний прибуток від страхових операцій може формуватись (під впливом обставин) за рахунок будь-якого елемента тарифу, включно з нетто-ставкою. З метою виключення цієї можливості і для забезпечення формування запасних фондів у достатньому об-сязі використовують такий порядок розподілу фонду поточних пла-тежів, згідно з яким за кожним видом страхування в запасний фонд перераховується різниця між нормативним і фактичним обсягами виплат.

Таким чином, фактичний прибуток від страхових операцій включає:

•          прибуток у тарифах;

•          економію з витрат на ведення справи;

•          економію на управлінських витратах, яка є тоді, коли їхні темпи зростання відстають від темпів зростання страхових платежів. Прибуток від діяльності зі страхування житня визначається

сумою надлишку резерву довгострокових зобов'язань (математич-них резервів) понад обсяг страхових зобов'язань.

Прибуток від інвестування та розміщення тимчасово віль-них коштів не включає доходів від інвестування та розміщення ко-штів резервів із страхування життя і медичного страхування в разі використання їх на поповнення резервів із страхування життя від-повідно до методики формування резервів із страхування життя, зазначеної у ст. 31 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про страхування» (2001 p.), або на поповнення резервів з медичного страхування у випадках, передбачених чинним законо-давством.

Модуль