Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
104. Умови договору ексцедентного перестрахування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

104. Умови договору ексцедентного перестрахування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Договір ексцедентного перестрахування має ряд відмінностей від договору квотного перестрахування. Ексцедентне перестрахування може привести до повного вирівнювання тієї частини страхового порт-феля, що залишилася як особиста участь цедента в покритті ризику.

Приступаючи до висновку договору эксцедентного перестра-хування, сторонни визначають розмір максимальної власної участі страховика в покритті визначених груп ризику. Для цього вдаються до аналізу статистичних даних і проведення актуарних розрахунків. Максимум власної участі страховика називається ексцедентом.

Перевищення страхових сум за встановлений рівень (лінію) власної участі страховика в покритті ризику передається в пере-страхування одному чи декільком перестрахувальникам. Таке пере-Страхування в запитаннях та відповідях

вищення страхових сум ризику, переданих у перестрахування, на-зивається надбанням ексцедента.

Договір ексцедентного перестрахування визначає максимальний рівень у кожній групі ризиків, що перестрахувальник зобов'язаний прийняти в покриття. Максимум участі перестрахувальника в по-критті ризику називається кратністю власної участі цедента. Якщо, наприклад, максимум участі перестрахувальника дорівнює 9 част-кам власної участі цедента, то, говорячи мовою страхової терміноло-гії, договір перестрахування передбачає покриття 9 часткою (ліній), чи 9 перестрахувальних максимумів.

У ексцедентного перестрахування виключаються будь-які ризи-ки, страхова сума яких дорівнює встановленій для данного портфеля частці власної участі страховика. І навпаки, ризики, страхова сума яких перевищує власну участь страховика, вважаються перестра-хованими. Відсоток перестрахування буде тим більший, чим вища страхова сума для даного ризику. У разі ексцедентного перестраху-вання пропонується гірше співвідношення ціни та якості, оскільки обираються менші утримання на ведення справи.

Але сегмент комерційної нерухомості – саме той, де постає най-вищий ризик «високої частоти середніх та великих вимог».

Цей ризик має вплив на вимоги до капіталу.

Крім того, ексцедентне перестрахування працює нібито «за по-вноваженнями» перестрахування катастроф, оскільки воно змен-шує обсяг перестрахування катастроф.

Тому підхід на основі фінансових показників не повністю пере-конливий.