Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
103. Характеристика квотного перестрахування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

103. Характеристика квотного перестрахування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Перестрахування – страхування одним страховиком (цедентом, перестрахувальником) на визначених договором умовах ризику ви-конання частини своїх обов'язків перед страхувальником у іншого страховика (перестраховика) резидента або нерезидента, який має статус страховика або перестраховика, згідно із законодавством кра-їни, в якій він зареєстрований.

Перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента здійснюється згідно з вимогами та в порядку, встановленими Кабі-нетом Міністрів України.

Модуль Пропорційне перестрахування – історично найбільш давня і, влас-не кажучи, до кінця XIX ст. єдина загальна форма перерозподілу ри-зику. З цього погляду пропорційне перестрахування носить ще назву традиційного перестрахування. Договір пропорційного перестрахуван-ня передбачає, що частка перестрахувальника в кожному переданому йому для покриття ризику визначається за заздалегідь обговореним співвідношенням власної участі цедента. Участь перестрахувальника в платежах і відшкодуванні збитку відбувається за таким самим співвід-ношенням, що і його участь у покритті ризику. В узагальненій формі пропорційне перестрахування діє за принципом «перестрахувальник розподіляє ризик цедента». Цей принцип, як буде видно далі, не вико-ристовується в договорах непропорційного страхування.

У практиці страхової роботи сформувалися такі форми до-говорів пропорційного перестрахування: квотний, ексцедентний; квотно-эксцедентный, чи змішаний.

У договорі квотного перестрахування цедент зобов'язується пере-дати перестрахувальникові частку в усіх ризиках цього виду, а пере-страхувальник зобов'язується прийняти ці частки. Звичайно, частка участі в перестрахуванні виражається у відсотку від страхової суми. Іноді участь перестрахувальника може бути обговорено конкретною сумою (квотою). Крім того, у договорах цього типу за бажанням пере-страхувальника встановлюються для різних класів ризику верхні межі (ліміти) відповідальності перестрахувальника.