Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
102. Умови пропорційного перестрахування : Страхування в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

102. Умови пропорційного перестрахування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 

Загрузка...

Пропорційне перестрахування включає договори квотного та ексцедентного перестрахування, згідно з якими перестраховик має свою частку в загальній сумі збитків і загальній сумі премій.

Пропорційне перестрахування (відоме також як квотне пере-страхування – від. англ. «quota share») – перестрахування, за якого перестраховик приймає «на себе» квоту – певну частку (у відсотках) у кожному полісі, що підписує страховик, а потім у тій самій пропо-рції розділяє (зі страховиком) усі страхові премії та збитки. Власні можливості страховика можуть дозволити йому підписати у страхо-вому полісі ризик до, скажімо, 1 млн грн, але купуючи пропорційне перестрахування, він зможе подвоїти чи потроїти цю межу.

Страхування в запитаннях та відповідях

Наприклад, страхова компанія може придбати пропорційну угоду з 50% розподілом часток; у цьому випадку вона буде розділяти з пере-страховиком половину всіх збитків (і премій). У випадку угоди з 75% розподілом страховик передасть 3/4 усіх втрат (збитків) і премій.

Пропорційне перестрахування будується на основі розподілу відпові дальності (пропорційно розподіляються між сторонами відпо-відальність, премії і страхові відшкодування), а непропорційне – на основі очікуваних збитків. В останньому випадку участь перестрахови-ків у збитку актуальна лише після того, як цедент виплатить заздале-гідь обумовлену пев ну частку (пріоритет).

Пропорційні договори передбачають, що відповідальність за ри-зиком, яка підлягає передачі в перестрахування, розподіляється між страховиком і перестраховиком пропорційно, що передбачає пропо-рційну участь перестраховика і цедента в усіх оригінальних ризи-ках, преміях і збитках. Роз різняють такі види пропорційного пере-страхування: квотні, ексцедентні і квотно-ексцедентні. За умовами договору квотного перестрахування компанія передає в перестраху-вання в узгодженій з перестраховиком частці всі без винятку при-йняті на страхування ризики з певного виду страхування чи групі су міжних страхувань. Частка участі в перестрахуванні виражається у відсот ку від страхової суми, але можливе й обумовлення конкрет-ною величи ною (квотою). Крім того, в договорах цього виду для різних класів ризи ку за бажанням перестраховика встановлюються верхні межі (ліміти) відповідальності перестраховика. Перестрахо-вик отримує відповідну ча стку премії і в такій же частці бере участь у відшкодуванні шкоди, завда ної в результаті настання страхового випадку, незалежно від розмірів цьо го збитку.