Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток П ВІДЗИВ керівника на магістерську роботу студента групи МГ-104 спеціальності 8.050107- Економіка підприємства Гуманітарного університету "ЗЩМУ" Панченка Олексія Григоровича "Мале підприємство та шляхи його розвитку в Україні" : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

Додаток П ВІДЗИВ керівника на магістерську роботу студента групи МГ-104 спеціальності 8.050107- Економіка підприємства Гуманітарного університету "ЗЩМУ" Панченка Олексія Григоровича "Мале підприємство та шляхи його розвитку в Україні"


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Магістерська робота Панченка О.Г. є змістовним і компле-ксним науковим дослідженням, яке сприяє розв'язанню однієї з най-гостріших проблем розвитку малого підприємництва в Україні. Ви-значена автором наукова новизна та методична проблема знайшла своє відображення в загальній меті та завданнях дослідження. У даному дослідженні здійснено аналіз проблеми розвитку малого під-приємництва в Україні і ролі держави та його регулювання.

Незадовільний стан малого підприємництва та неефективне державне регулювання його розвитку визначають актуальність вибраної автором теми дослідження. Пошук і розробка нових конкретних заходів державного регулювання малого підприємництва, що сприяють подальшому ефективному його розвитку, є надзвичайно важливою й актуальною теоретичною і практичною проблемою.

Наукова новизна, що розглядається в роботі, полягає в тому, що визначено конкретні напрями державного впливу на ефективну діяльність малого підприємництва в Україні, запропоновано зміцнення взаємодії малого, середнього та великого бізнесу в Україні, визначено включення розвитку малого підприємництва в Україні до загальної стратегії економічного зростання та структурної ре-конструкції національної економіки.

Магістерська робота Панченка О.Г. Мале підприємство та шля-хи його розвитку в Україні” - є комплексним, грунтовним дослі-дженням, що заслуговує на позитивну оцінку і може бути представ-лене до захисту у відповідності з визначеною процедурою. Кондидат економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства

Линенко А.В.