Додаток Н


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Приклад оформлення змісту

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ на тему “Облік основних засобів та аналіз ефективності їх викорис-

тання”

ЗМІСТ

Вступ  7

Розділ 1

Економічна суть основних засобів і завдання їх обліку    10

1.1.      Класифікація основних засобів і їх оцінка  10

1.2.      Міжнародні стандарти обліку основних засобів   23 Розділ 2

Організація і шляхи вдосконалення обліку основних засобів

на підприємстві        24

2.1.      Облік руху основних засобів           24

2.2.      Облік амортизації та зносу основних засобів        33

2.3.      Облік ремонту основних засобів    38

2.4.      Шляхи вдосконалення обліку основних засобів   40 Розділ 3

Аналіз ефективності використання основних засобів на

підприємстві в сучасних умовах     43

3.1.      Значення, завдання і показники ефективності використання основних засобів          43

3.2.      Рівень динаміки ефективності основних засобів  45

3.3.      Факторний аналіз відхилень показників ефективності використання основних засобів        50

3.4.      Шляхи та резерви підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві        55 Висновки       60 Список використаних джерел   63 Додатки    66