ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Вступ  4

Розділ 1. Ціль, зміст, база практики і її організація            7

1.1.      Ціль, зміст бази практики    7

1.2.      Організація й керівництво практикою студентів  8

1.3.      Завдання практики й підведення її підсумків        10

Розділ 2. Магістерська робота і порядок її виконання      15

2.1.      Етапи й вибір напрямку дипломних робіт            15

2.2.      Орієнтовна тематика дипломних робіт     17

2.3.      Структураі зміст дипломних робіт  19

Розділ 3. Основні завдання й зміст наукової роботи студентів-

магістрантів   22

3.1.      Загальні положення дослідження   22

3.2.      Схемаі методи наукового дослідження      32

3.3.      Робота над статтями та доповідями           37

Розділ 4. Оформлення дипломної роботи 40

4.1.      Стандарти оформлення тазагальні вимоги           40

4.2.      Вимоги до структурних елементів вступної частини      42

4.3.      Вимоги до структурних елементів основної частини     

4.4.      Нумерація сторінок, розділів, пунктів,

ілюстрацій, таблиць 48

4.5.      Оформлення формул, приміток, джерел

літератури й додатків           58

Розділ 5. Оформлення відзиву, рецензії та

організація захисту роботи  64

Перелік рекомендованої літератури           67

Додатки         71