Додаток К Зразок титульного аркуша дипломної роботи


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "Запорізький інститут державного та муніципального управління"

Допущено до захисту зав. каф. Економіки підприємства

(назва кафедри)

(підпис) (ініціали, прізвище)

(дата)

ДИПЛОМНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

(тема)

Виконав

ст. групи       

(шифр) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові студента)

(дата)

Спеціальність           

Керівник       

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

(дата)

Нормоконтролер      

(підпис) (прізвище, ініціали)

(дата)

Запоріжжя 200_