Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Б ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ШСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНЩИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ" : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

Додаток Б ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ШСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНЩИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ"


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

магниевый скраб beletage

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

Студента       

(прізвище, ім'я, по батькові)

Факультет     

КурС   , група

Спеціальність           

(назва)

м. Запоріжжя

Направлення на практику

Студент         

(прізвище, ім'я, по батькові)

направляється на                             практику

(вид практики)

до м.   ,

на       

(назва бази практики)

Термін практики: з    по        200      р.

Керівник практики від університету         

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Печатка

університету        Декан      

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник практики від підприємства        

(посада)

(прізвище, ім'я, по батькові) Прибув на практику

Печатка

            "           200      р.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи)

Вибув з практики

            "           200      р.

Печатка

(посада, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи)

1. Основні положення практики

1.1 Студент до вибуття на практику зобов'язаний ознайомити-ся з програмою практики, одержати індивідуальні завдання й ін-структаж керівника практики.

1.2. Прибувши на практику, студент зобов'язаний пройти ін-структаж з техніки безпеки, ознайомитися з робочим місцем, правила-ми внутрішнього розпорядку, уточнити план проходження практики.

1.3.      Підчас проходження практики студент зобов'язаний строго дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. у по-вному обсязі виконати програму практики, брати необхідний матері-ал для виконання курсових робіт.

1.4.      Звіт про практику студент складає відповідно до програми практики, індивідуального завдання і додаткових вказівок керівника.

1.5 Залік з практики приймається комісією за наявності офор-мленого щоденника і звіту по практиці, підписаних керівниками практики.

1.6      Практика оцінюється за чотирибальною системою.

2. Календарний графік проходження практики

 

Зміст роботи  Відділ  Терміни          Позначка

про ви-

кон.

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

Підписи керівників практики

від університету        від підприємства

3. Відзив керівника практики від підприємства

(підприємство, організація)

Керівник практики

від підприємства                             

(підпис)          (прізвище)

Печатка          "           "           200      р.

4. Відзив керівника практики від університету

Керівник практики від університету         

(підпис), (прізвище та ініціали)

_"         200      р.

Оцінка з практики   

Голова комісії           

(підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії 

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

5. Робочі записи під час практики

Продовження записів в окремому зошиті

79

6. Правила ведення та оформлення щоденника

6.1. Щоденник є основним документом студента під час про-ходження практики.

Якщо студент проходить практику за межами міста, у якому знаходиться університет, щоденник для нього є також посвідчен-ням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування сту-дента на практиці.

6.2.Під час практики студент повинне записувати в щоден-ник усе, що він зробив за день з виконання програми практики. 3 цією ж метою необхідно завести окремий робочий зошит, що є продовженням щоденника

6.3. He рідше одного разу на тиждень студент зобов'язаний надавати щоденник для перевірки керівнику практики.

0.4. По закінченні практики керівники від підприємства й уні-верситету пишуть відзиви про проходження практики. 6.5. Оформлений щоденник разом із звітом студент подає комісії по прийому звітів і заліків з практики.