Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.4. Нумерація сторінок, розділів, пунктів, ілюстрацій, таблиць : Дипломне проектування економіки підприємства : Бібліотека для студентів

4.4. Нумерація сторінок, розділів, пунктів, ілюстрацій, таблиць


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 

Загрузка...

Роботу, як правило, друкують на комп'ютері з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) через 1,5 міжрядкових інтер-вала, використовуючи шрифти текстового редактора Word розміру 14.

Дипломна (магістерська) робота виконується українською мо-вою, але, за бажанням студента, після узгодження з проректором з на-вчальної роботи, дозволяється виконання роботи та її захист іншою мовою.

Обсяг дипломної (магістерської) роботи визначається відповід-ною кафедрою з урахуванням повного розкриття обраної теми. До ви-значеного загального обсягу дипломної роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю за-ймають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів дип-ломної роботи підлягають нумерації на загальних підставах.

Текст дипломної (магістерської) роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів:

ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Дозволяється вписувати в текст дипломної роботи від руки ту-шшю або пастою (чорного кольору) окремі іншомовні слова, форму-

ли, умовні знаки, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту, а розмір (по висоті) - не меншим за розмір шрифту усього тексту. Надрядкові та підрядкові індекси, показники степенів тощо можуть бути інших розмірів, але висотою не менше 2 MM.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі написання дипломної (магістерської) роботи, можна виправ-ляти шляхом підчищення або затушовування спеціальним білилом ("коректором"), зверху якого на тому ж місці вписується правильний текст або окремі знаки. На одній сторінці допускається не більше п'яти таких виправлень.

Абзацний відступ має бути однаковим по всьому тексту в межах 12 - 20 мм.

Заголовки структурних частин дипломної роботи “ЗАВДАННЯ", “ЗМІСТ”, "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ", “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖ