Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 5. Страховий ринок : Страхування : Бібліотека для студентів

Тема 5. Страховий ринок


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Страховий ринок. Характеристика страхового ринку за те-риторіальною та галузевою ознакою. Тенденції розвитку сучас-них страхових ринків. Ознаки класифікації страхових компанії. Акціонерні, державні, приватні страхові компанії, товариства взаємного страхування, кептиви. Інфраструктура страхового рин-ку. Страхові та нестрахові посередники. Вимоги законодавства України до страхових посередників. Страхові об'єднання та їх основні функції. Ліга страхових організацій України: основні за-вдання та функції. Сучасний стан страхового ринку України. По-казники діяльності. Концепція подальшого розвитку страхового ринку України.

У результаті вивчення теми студент повинен знати:

-          основних суб'єктів, діючих на страховому ринку, форми організації страховиків;

-          законодавчі вимоги до діяльності страхових та нестрахо-вих посередників;

-          основні цілі утворення та функції страхових об'єднань на страховому ринку України.

Студент повинен уміти:

-          визначати місце та зв'язок страхового ринку з рядом фі-нансових ринків (інвестування, кредитування, цінних паперів);

-          розрізняти форми організації страховиків;

-          розрізняти функції страхових та нестрахових, прямих та непрямих страхових посередників;

-          розрізняти функції страхових агентів та страхових броке-рів;

-          визначати переваги та недоліки реалізації договору за уча-стю страхових агентів, брокерів, шляхом прямого продажу.