Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ 3 ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ : Страхування : Бібліотека для студентів

ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ 3 ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Тема 1

1) б; 2) а; 3) г; 4) г; 5) в; 6) а; 7) б; 8) б,в; 9) г; 10) г; 11) а; 12) б; 13) б.

Тема2

1) а,в; 2) б,г; 3) б,г; 4) б; 5) б,г; 6) в,г; 7) в,г; 8) в; 9) в.

Тема3

1) б,в; 2) в; 3) а,б; 4) а; 5) в; 6) а,в,г; 7) б; 8) а,в; 9) б; 10) а,б; 11) а,б; 12) Страховий випадок А: 21,52±3,7 тис.грн. Страховий випадок Б: 20,25±9,17 тис.грн.

Тема4

1) а,в 2) б,в; 3) а,б; 4) в,г; 5) б,в; 6) а,в; 7) а,б; 8) в; 9) а.в.

Тема 5

1) г; 2) а; 3) в; 4) б,г; 5) в,г; 6) а; 7) г; 8) а,в; 9) а,б; 10) г; 11) а; 12) а; 13) в; 14) б; 15) в; 16) б.

Тема 6

1) а,в; 2) в; 3) а; 4) в; 5) г; 6) а; 7) в,г; 8) б,в; 9) а; 10) а,в;

11)       в; 12) в; 13) б; 14) г; 15) в; 16) а; 17) б; 18) в; 19) Страхова су-

ма: 9750 грн. Страхова премія: 210,68 грн. Страхове відшкоду-

вання: 6500 грн.; 20) Страхова сума: 37,4 тис.грн. Страхова пре-

мія: 3,87 тис.грн. Страхове відшкодування: 34,91 тис.грн.;

21) Страхове відшкодування: 67,2 тис.грн. 22) Страхова сума за

основним договором: 22,75 тис.грн. Страхова сума за додатковим

договором: 3,41 тіс.грн. Страхова премія основна: 109 грн. Стра-

хова премія додаткова: 12,3 грн. Страхове відшкодування:

15,99 тис.грн.

Тема 7

1) б; 2) б,г; 3) а; 4) а; 5) а,в; 6) г; 7) г; 8) а; 9) г; 10) в; 11) б;

12)       Страхова премія за договором 1: 127,31 грн. Страхова премія

за договором 2: 755,29 грн. Страхова премія за договором 3:

772,05 грн.

Тема 8

1) б,г; 2) а; 3) в; 4) а; 5) б; 6) г; 7) б,г; 8) в,г; 9) а,б; 10) в; 11) в; 12) а; 13) б; 14) в;15) а.

Тема9

1) б; 2) б; 3) а; 4) г; 5) в; 6) б; 7) б; 8) б; 9) г; 10) г; 11) а,в;

12)       б,г; 13) г; 14) б; 15) а; 16) а; 17) Квота перестрахування:

71,4%. Участь цедента: 140,14 тис грн. Участь перестраховика:

349,86 тис грн; 18) Участь цедента: 50,98 тис грн. Участь пере-

страховика 1 = 199,88 тис грн. Участь перестраховика 2 =

120,08 тис грн. Участь перестраховика 3 (за договором квоти) =

9,06 тис грн.; 19) Участь цедента: 6578 тисгрн. Участь перестра-

ховика 1 = 3340 тис грн. Участь перестраховика 2 = 840 тис грн.;

20) Участь цедента = 782,5 тис грн. Участь перестраховика =

97,5 тис грн.

Тема 10

1) г; 2) в; 3) а; 4) б; 5) а; 6) д; 7) а; 8) г; 9) б; 10) в; 11) г; 12) в;

13)       Зароблені премії = 1150 тис грн. Незароблені премії =

750тисгрн.; 14) Зароблені премії = 404,21 тис.грн. Незароблені

премії = 595,79 тис грн.;15) Зароблені премії = 1031,67 тис грн.

Незароблені премії = 308,33 тис грн.;

Тема 11

1) а,б,д; 2) а,б; 3) б,в; 4)б,г;5) а; 6) а,б,в; 7) а; 8) в,г; 9) г;

10)       а; 11) а,в; 12) г; 13) б; 14) в; 15) а; 16) Дохід від реалізації пос-

луг з видів страхування інших, ніж страхування життя = 5405 тис

грн.; 17) Фінансовий результат від операційної діяльності -

4106,8 тис грн.; 18) Фінансовий результат від звичайної діяльнос-

ті до оподаткування = 2580,1 тис грн.

Тема 12

1) б; 2) б,в,г; 3) б; 4) а; 5) г; 6) в; 7) а; 8) б; 9) в; 10) б,в,г;

11)       Платоспроможність вища у першого страховика (4,37 > 3,56),

дохідність вища у другого страховика (0,11 > 0,05); 12) Оцінка

фінансового стану: 2,28 (відсутні серйозні проблеми, більшість

показників знаходиться у межах норми); 13) Варіація фонду ви-

плат: 3,8%. За умовами збільшення кількості застрахованих

об'єктів фінансова стійкість збільшиться на 6%; 14) Фінансова

стійкість вища за 1-ю страховою операцією (0,012 < 0,042).