Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
TEMA 10. CTPAXOBI РЕЗЕРВИ 10.1. Теоретичні відомості : Страхування : Бібліотека для студентів

TEMA 10. CTPAXOBI РЕЗЕРВИ 10.1. Теоретичні відомості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Найважливішою особливістю фінансово-господарської дія-льності страховика є формування резервних фондів для забезпе-чення фінансової стійкості страхових операцій і виконання своїх зобов'язань перед страхувальниками.

Страхові резерви відображують величину зобов'язань страхо-вика за укладеними договорами страхування, яки не виконані на да-ний момент часу. Потреба у формуванні страхових резервів обумов-лена тимчасовою розкладкою збитку в страхуванні. Метою форму-вання резервних фондів є забезпечення фінансової стійкості стра-хових операцій, а джерелом формування - недовикористана частина нетто-ставок по всіх платежах, що надійшли.

Відповідно до діючого законодавства Українські страховики повинні окремо формувати та використовувати два різних види страхових резервів:

-          резерви з ризикових видів страхування;

-          резерви з довгострокового страхування життя. Українські страховики формують свої резерви відповідно до

схеми (див. рис. 6 ).

 

2ZT3

Резерв збитків

Резерв

премій

(незароблених)

Страхові резерви

Резерви зі страхування життя

Рисунок 6. Схема формування страхових резервів

Резервні фонди зі страхування життя мають особливий характер, оскільки в довгостроковому страхуванні тимчасова ро-зкладка збитку виражена набагато сильніше, ніж у короткостро-ковому. Основна частина внесків накопичується протягом трива-лого періоду часу, щоб бути виплаченою по закінченні терміну дії договору. У зв'язку з цим запасні фонди по страхуванню життя прийнято називати резервами внесків (платежів). Основними джерелами формування резерву внесків є накопичувальний еле-мент нетто-ставки, а також відсоток інвестиційного прибутку, отриманого за рахунок використання засобів резервів. Крім того, у резерв внесків може направлятися частина внесків ризикового характеру, якщо ризик має тенденцію зміни в часі, а тариф розра-хований як середній.

Наприклад, при утворенні резерву внесків по змішаному страхуванню життя, в нього повинні бути перераховані цілком нетто-ставка на дожиття і частина нетто-ставки на випадок смер-ті, що перевищує потреби у виплатах по випадках смерті. 3 часом вік страхувальника збільшується, р