Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
8.3. Завдання для перевірки знань : Страхування : Бібліотека для студентів

8.3. Завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

1.         Страховою подією при страхуванні громадян від не-

іцасних випадків можуть бути:

а)         смерть застрахованого з якої-небудь причини;

б)         смерть застрахованого тільки від нещасного випадку;

в)         дожиття застрахованого до закінчення терміну дії догово-

ру страхування;

г)         втрата здоров'я застрахованого в результаті нещасного

випадку.

2.         На розмір тарифної ставки при страхуванні від неща-

сних випадків перш за все впливає:

а)         ступінь професійного ризику;

б)         вік застрахованого;

в)         термін страхування;

г)         усі відповіді правильні.

3.         Договір змішаного страхування життя складається на

випадок:

а)         дожиття до закінчення терміну дії договору страхування;

б)         смерті протягом терміну дії договору страхування;

в)         правильні відповіді "a" і "б".

4.         Страхова сума за договором довічного страхування

виплачується:

а)         при дожитті до вказаного в договорі віку;

б)         при настанні смерті застрахованої особи;

в)         при тимчасовій утраті загальної працездатності в резуль-

таті нещасного випадку;

г)         при постійній утраті загальної працездатності в результаті

нещасного випадку.

5.         При укладанні договору страхування ренти врахову-

ється:

а)         стан здоров'я застрахованого;

б)         вік застрахованого;

в)         стаж роботи застрахованого;

г)         усі відповіді правильні.

6.         За договором страхування від нещасних випадків

страхова сума не може бути виплачена, якщо мають місце:

а)         протиправні дії застрахованого, котрі викликали його

смерть;

б)         навмисні дії застрахованого, котрі призвели до травму-

вання;

в)         самогубство застрахованого;

г)         усі відповіді правильні.

7.         Обов'язкове страхування від нещасних випадків на

транспорті передбачає страхування:

а)         пасажирів таксі;

б)         пасажирів міжміських автобусів;

в)         машиністів потягів метрополітену;

г)         пасажирів морського транспорту на прогулянкових лініях.

8.         Страхування від нещасних випадків проводиться на

випадок:

а)         дожиття до закінчення терміну страхування;

б)         смерті з якої-небудь причини;

в)         тимчасової або постійної втрати працездатності в резуль-

таті нещасного випадку;

г)         смерті в результаті нещасного випадку.

9.         Страхова компанія виплачує повну страхову суму за

договором страхування від нещасних випадків, якщо:

а)         має місце смерть застрахованого в результаті нещасного

випадку;

б)         застрахований одержав першу групу інвалідності;

в)         застрахований дожив до закінчення терміну дії договору

страхування;

г)         усі відповіді правильні.

10.       Розрахунки за надану послугу в системі добровільно-

го медичного страхування в Україні здійснюються:

а)         між страховиком і страхувальником;

б)         між страхувальником і лікувально-профілактичною уста-

новою;

в)         між страховиком і лікувально-профілактичною устано-

вою;

г)         усі відповіді неправильні.

11.       Обов'язкове державне медичне страхування передба-

чає надання страхового захисту громадянам:

а)         з урахуванням їх доходів;

б)         з урахуванням їх віку;

в)         без урахування доходу і віку;

г)         з урахуванням і доходу і віку.

12.       При складанні договору страхування життя на до-

життя:

а)         враховується вік застрахованого;

в) враховується стаж роботи застрахованого;

б)         всі відповіді правильні.

13.       Фінансування системи охорони здоров’я у Великоб-

ританії здійснюється:

а)         переважно за рахунок коштів громадян у вигляді внесків

за договорами добровільного медичного страхування;

б)         переважно за рахунок податкових надходжень до бюдже-

ту;

в)         переважно за рахунок недержавних фондів обов'язкового

медичного страхування.

14.       Фінансування системи охорони здоров’я у Німеччині

здійснюється:

а)         переважно за рахунок коштів громадян у вигляді внесків

за договорами добровільного медичного страхування;

б)         переважно за рахунок податкових надходжень до бюджету;

в)         переважно за рахунок недержавних фондів обов'язкового

медичного страхування.

15.       Фінансування системи охорони здоров’я у США здій-

снюється:

а)         переважно за рахунок коштів громадян у вигляді внесків

за договорами добровільного медичного страхування;

б)         переважно за рахунок податкових надходжень до бюджету;

в)         переважно за рахунок недержавних фондів обов'язкового

медичного страхування.