Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
TEMA 8. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ 8.1. Теоретичні відомості : Страхування : Бібліотека для студентів

TEMA 8. ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ 8.1. Теоретичні відомості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Особисте страхування - галузь страхування, що являє со-бою форму захисту від ризиків, які загрожують життю людини, його здоров'ю і працездатності. Страховим випадком у результаті є або дожиття до визначеної дати, або втрата життя, здоров'я, працездатності, у тому числі в результаті нещасних випадків.

Об'єкти особистого страхування не мають об'єктивного кри-терію вартості. Страхувальник може спробувати запобігти тим матеріальним труднощам, що можуть виникнути у випадку втра-ти здоров'я, непрацездатності, утрати годувальника родини.

Страхування життя в його різних видах єднає ризикові й ощадні функції. Можна сформулювати такі основні відмінності договорів особистого страхування:

1.         Об'єктом є сама особистість, що піддається ризику у зв'яз-ку з життям і рівнем фізичної працездатності.

2.         Страхувальник або застрахований має бути персоніфіко-ваним.

3.         Страхова сума не являє собою точного еквівалента збит-ків, а визначається, виходячи з матеріального стану страхуваль-ника і його бажання.

Договори особистого страхування можуть мати як обов'яз-кову, так і добровільну форму. Тривалість договорів особистого страхування (зокрема, страхування життя) набагато перевищує термін дії майнових договорів. Класифікація особистого страху-вання проводиться за різними критеріями:

1.         За видом особистого страхування:

-          страхування життя;

-          страхування від нещасних випадків;

-          страхування на випадок захворювання;

-          довгострокове медичне страхування.

2.         За кількістю осіб, зазначених у договорі:

-          індивідуальне;

-          колективне.

3.         За тривалістю дії договору:

короткострокове (менше 1 року); середньострокове (1 - 9 років);

довгострокове (більше 10 років).

4.         За формою виплати страхової суми:

-          одноразова виплата;

-          у вигляді ренти.

5.         За формою сплати страхових платежів:

-          сплата одноразово;

-          сплата щорічно;

-          сплата щомісяця.

Страхування життя - один з