Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
TEMA 7. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 7.1. Теоретичні відомості : Страхування : Бібліотека для студентів

TEMA 7. СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 7.1. Теоретичні відомості


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Страхування відповідальності - самостійна сфера страхо-вої діяльності, що здійснює захист матеріальних інтересів осіб, які постраждали в результаті дії або бездіяльності страхувальни-ка. При цьому здійснюється і захист фінансових інтересів страху-вальника, який звільняється від витрат, зв'язаних із заподіяним ним збитком.

Розвиток страхування відповідальності прямо залежить від рівня національних правових інститутів, тому що основу даного виду страхування визначають норми національного і міжнарод-ного права. Згідно з даними нормами, існують різні види відпові-дальності (карна, цивільна, адміністративна і т.д.). Для цілей страхування цікавою є, насамперед, цивільна відповідальність, тому що вона зв'язана з майновим характером компенсації нане-сеного збитку.

Цивільна відповідальність виникає як юридичний наслі-док невиконання або неналежного виконання особою передбаче-них цивільним правом зобов'язань, що призвело до порушення цивільних прав третьої особи. У цьому зв'язку в інтересах потер-пілого до правопорушника застосовуються встановлені законом або визначені договором санкції майнового характеру (штрафи, виплата неустойок і т.п.).

Цивільне право засноване на презумпції провини. Таким чином, обвинувачуваний повинен довести свою невинність, а по-терпіла особа повинна подати докази факту здійснення стосовно неї правопорушення і наявності зв'язку між правопорушенням і понесеним збитком. При цьому збиток, що з'явився наслідком правомірних дій, підлягає компенсації тільки у встановлених за-коном випадках.

Якщо особа є власником об'єкта - джерела підвищеної небе-зпеки, то доказів його провини у випадку нанесення збитку не потрібно (безумовна відповідальність).У деяких випадках відпо-відальність може не наступити. До таких випадків відносять, як правило, обставини нездоланної сили (форс мажор), злий намір або грубу необережність потерпілого.

В Україні до блоку страхування відповідальності, відповід-но до діючого законодавства у сфері ліцензування страхової дія-льності відносять таки основні види страхування (див. табл.14):

Таблиця 14.

Види страхування відповідальності,

            що здійснюються в Україні 

Вид страхування |     Сутність страхування