Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.2. Термінологічний словник : Страхування : Бібліотека для студентів

6.2. Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Рівень виплат - співвідношення страхових виплат та стра-хових премій за визначеним видом страхування.

Вантажовідправник (відправник) - фізична чи юридична особа, від імені якої вантаж передається до перевезення та яка за-значена як відправник у договорі про перевезення вантажу.

Вантажоодержувач (одержувач) - фізична чи юридична особа, яка має право отримати вантаж у місці призначення.

Вартість ремонту - витрати, пов'язані з приведенням тран-спортного засобу до стану, що існував до страхового випадку. До вартості ремонту включається: вартість деталей для заміни і ма-теріалів, необхідних для ліквідації пошкоджень у цінах на день настання страхового випадку; оплата праці робітників за демон-таж, ремонт пошкодження та монтаж в цінах на день настання страхового випадку.

Дійсна вартість - вартість основних засобів, що обчислю-ється як первісна вартість придбання активу за винятком накопи-ченого зносу.

Додаткова премія - додатковий страховий внесок, що спла-чується страхувальником за те, що до умов страхування вносять-ся додаткові ризики, або за страхування ризиків з підвищеною

небезпекою. Додаткова премія застосовується також в особисто-му страхуванні в разі, коли андерайтер вважає, що застрахувати заявника на звичайних умовах, з урахуванням його віку, стану здоров'я, небезпечної професії, складних кліматичних умов, не-можливо.

Механізований транспортний засіб - транспортний засіб, що рухається за допомогою двигуна (крім велосипедів з підвіс-ним двигуном і мопедів з робочим об'ємом двигуна не менше 50 см ). До механічних транспортних засобів належать трамваї, тро-лейбуси, автомобілі, мотоцикли, мотоколяски, тощо.

Монтажні роботи - монтаж технологічного обладнання в житлових та нежитлових будинках.

Страхування від поломки машин - вид майнового страху-вання, котрий активно використовується в індустріально розви-нутих країнах для захисту підприємців від небезпеки механічних поломок машин, які здебільшого входять до складових важливих технологічних ліній або є ключовими виробничими агрегатами.

Страхування електронного обладнання - становить інте-рес для банків, телекомунікаційних компаній та інших організа-цій, що мають «електронні ризики», і здійснюється на випадок знищення, пошкодження або втрати обладнання. Нерідко страху-вальник через пошкодження електронної техніки може нести ще більші збитки внаслідок втрати баз даних. Страхуванню витрат на відновлення баз даних відводять окремий поліс.