Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Завдання для перевірки знань : Страхування : Бібліотека для студентів

5.3. Завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

1.         Страховий агент діє на страховому ринку:

а)         від свого імені;

б)         за дорученням цивільних організацій;

в)         від імені і за дорученням страхувальника;

г)         від імені і за дорученням страхової компанії.

2.         Страховий брокер діє на страховому ринку:

а)         від свого імені;

б)         від імені і за дорученням однієї страхової компанії;

в)         від імені і за дорученням багатьох страхових компаній;

г)         за дорученням цивільних організацій.

3.         Аквізитор - це:

а)         фахівець, що обчислює страхові тарифи;

б)         інкасатор;

в)         уповноважена страховиком особа, що розповсюджує

страхові поліси;

г)         фахівець, що оцінює збитки в морському страхуванні.

4.         До прямих страхових посередників відносять:

а)         актуаріїв;

б)         страхових агентів;

в)         аварійних комісарів;

г)         страхових брокерів.

5.         До нестрахових посередників відносять:

а)         актуаріїв;

б)         диспашерів;

в)         рекламні агентства;

г)         юридичних консультантів;

д)         страхових брокерів.

6.         Актуарій - це:

а)         фахівець, що обчислює страхові тарифи;

б)         інкасатор;

в)         уповноважена страховиком особа, що складає або онов-

лює договори страхування;

г)         фахівець, що оцінює комплексні збитки за страховими

випадками.

7.         Тенденціями розвитку сучасних страхових ринків є:

а)         зменшення кількості національних страховиків;

б)         концентрація страхового капіталу;

в)         об'єднанні дії органів нагляду за різними фінансовими

установами;

г)         всі відповіді правильні.

8.         Інтегроване регулювання - це...:

а)         рівнобіжне регулювання діяльності страховиків та інших

фінансових інститутів;

б)         окреме регулювання діяльності страхових компаній та

комерційних банків;

в)         об'єднання органів нагляду за банківською та страховою

діяльністю;

г)         розмежування дій органів страхового та банківського на-

гляду.

9.         Глобалізація страхового бізнесу виражається у таких

процесах:

а)         злиття страхових компанії різних країн;

б)         концентрації страхового капіталу;

в)         збільшення кількості страховиків на національних стра-

хових ринках;

г)         всі відповіді правильні.

10.       Ліга страхових організацій України - це...

а)         вищий орган управління стосовно страхових компаній

України;

б)         комерційна структура, що забезпечує організацію єдиної

мережі продажу страхових послуг;

в)         державний орган, що здійснює нагляд за страховою дія-

льністю;

г)         добровільне об'єднання страховиків некомерційного типу,

створене з метою захисту інтересів своїх членів у громадських та

інших структурах.

11.       Визначають причини настання страхового випадку,

характер і розмір понесеного збитку:

а)         аварійні комісари;

б)         сюрвеєри;

в)         диспашери;

г)         аквізитори.

12.       Діяльність страхових брокерів може бути визначена як:

а)         професійна діяльність суб'єктів підприємництва, пов'язана

з посередництвом у страховій сфері;

б)         діяльність з обслуговування договору страхування на всіх

його стадіях;

в)         професійна діяльність фізичних і юридичних осіб, що ді-

ють від імені і за дорученням декількох страхових організацій;

г)         усі відповіді правильні.

13.       Основною організаційною формою страхових компа-

ній у зарубіжних країнах є:

а)         суспільства взаємного страхування;

б)         приватні;

в)         акціонерні;

г)         державні (національні).

14.       Контроль за діяльністю страхових агентів здійснює…

а) Кабінет Міністрів України; б)страховик;

в Державна комісія по регулюванню ринків фінансових по-слуг;

г) Асоціація страхових посередників України.

15.       Контроль за діяльністю страхових брокерів в Україні

здійснює…

а) Кабінет Міністрів України; б)страховик;

в Державна комісія по регулюванню ринків фінансових по-слуг;

г) Асоціація страхових посередників України.

16.       У чому полягають відмінності страхового агента і

страхового брокера?

а)         У кількості страхувальників, що обслуговуються;

б)         У кількості страховиків, що обслуговуються;

в)         У розмірі отриманої комісійної винагороди;

г Усі відповіді правильні.