4.4. Теми рефератів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

1.         Порівняльна характеристика систем державного регулю-вання страхової діяльності США і Великобританії.

2.         Державне регулювання страхової діяльності у країнах Єв-ропейського Союзу.

3.         Етапи формування законодавчої бази, що регулює розви-ток страхового ринку України.

Література: [1, 2, 7, 9, 29, 41, 52, 53].