Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.3. Завдання для перевірки знань : Страхування : Бібліотека для студентів

4.3. Завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

1.         Державне регулювання страхової діяльності включає:

а)         податкову політику;

б)         розрахунок тарифних ставок по добровільних і обов'язко-

вих видах страхування;

в)         установлення переліку обов'язкових видів страхування;

г)         усі відповіді правильні.

2.         Метою державного нагляду за страховою діяльністю є:

а)         контроль над кількістю страхових компаній;

б)         контроль над платоспроможністю страховиків;

в)         контроль над дотриманням правил страхування;

г)         усі відповіді неправильні.

3.         Континентальна модель регулювання страхування ха-

рактеризується:

а)         державним затвердженням тарифних ставок;

б)         регулярними перевірками діяльності страховиків;

в)         відсутністю твердої регламентації страхових операцій;

г)         відсутністю систематичного контролю з боку державних

органів.

4.         Ліберальна модель регулювання страхування харак-

теризується:

а)         державним твердженням тарифних ставок;

б)         регулярними перевірками діяльності страховиків;

в)         відсутністю твердої регламентації страхових операцій;

г)         відсутністю систематичного контролю з боку держави.

5.         Децентралізована модель регулювання страхового ри-

нку характеризується:

а)         уніфікацією вимог до страхових компаній;

б)         автономністю органів страхового нагляду;

в)         відсутністю єдиного органу страхового нагляду;

г)         усі відповіді неправильні.

6.         Централізована модель регулювання страхового рин-

ку характеризується:

а)         уніфікацією вимог до страхових компаній;

б)         автономністю органів страхового нагляду;

в)         наявністю єдиного органу страхового нагляду

г) усі відповіді правильні.

7.         Сутність міждержавної системи регулювання страхо-

вого ринку Європейського Союзу (ЄС) полягає:

а)         у спрощенні порядку ліцензування страховиків у всіх

державах - членах ЄС;

б)         в уніфікації стандартів обліку, звітності, вимог до плато-

спроможності страховиків;

в)         у відмовленні від національних систем регулювання дія-

льності страховиків;

г)         усі відповіді правильні.

8.         Функції державного органу по нагляду за страховою

діяльністю в Україні виконує:

а)         Кабінет Міністрів України;

б)         Міністерство Фінансів України;

в)         Державна комісія з регулювання ринків фінансових пос-

луг;

г)         Департамент торгівлі.

9.         Основними завданнями органу по нагляду за страхо-

вою діяльністю виступають:

а)         ліцензування страхової діяльності;

б)         розрахунок тарифних ставок за добровільними і обов'яз-

ковими видами страхування;

в)         здійснення нагляду за дотриманням законодавства у сфері

фінансових послуг;

г)         усі відповіді правильні.