Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
4.2 Термінологічний словник : Страхування : Бібліотека для студентів

4.2 Термінологічний словник


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Актуарні розрахунки - методи розрахунку страхових тари-фів, засновані на теорії імовірності та математичної статистики.

ЕКЮ - регіональна розрахункова одиниця країн - учасни-ків Європейського Союзу. Введена у 1979р. для забезпечення єдиної Європейської валютної системи. Випуск ЄКЮ здійснюва-вся у вигляді записів на рахунках центральних банків країн ЄС. Використовувалася як розрахункова одиниця для визначення бю-джету ЄС та курсів національних валют. У 1999р. була змінена на єдину національну валюту країн ЄС - Євро.

Держстрах СРСР - скорочена назва Головного управління державного страхування колишнього СРСР, яке через свої респу-бліканські та місцеві органи здійснювало страхування фізичних

осіб, а також майна колгоспів та інших кооперативних і громад-ських підприємств та організацій.

Держстрах УРСР (Укрстрах) - до 1958 року був структур-ним підрозділом Держстраху СРСР і виконував його функції на території України, а пізніше перебував у складі Мінфіну УРСР. Протягом багатьох років був єдиним страховиком. 3 припинен-ням державної монополії на страхову справу Держстрах УРСР був спочатку перетворений у комерційну, а з 1994 р. на Націона-льну акціонерну страхову компанію «Оранта».

Монополія страхова - може бути: а) повною, якщо існує виключне право держави або державної організації на проведен-ня всіх форм і видів страхування в країні; б) частковою, коли страховик користується страховою монополією за окремими ви-дами страхування.

Недержавний пенсійний фонд - некомерційна фінансова установа, що діє за ощадною схемою, за якою розмір пенсії є пропорційним щодо накоппиченої суми, або за принципом фіксо-ваної виплати пенсії з досягненням пенсійного віку.

Платоспроможність страховика - здатність страховика виконувати зовнішні та внутрішні обов'язки за рахунок ліквідних активів.

Резидент - юридична чи фізична особа, що постійно зареєс-трована чи проживає на території даної країни. Резидент зо-бов'язаний здійснювати діяльність у відповідності до законодав-ства даної країни та сплачувати передбачені законом податки.

Ринок фінансових послуг - сфера діяльності фінансових організацій на території країни виходячи з видів фінансових пос-луг, що надаються споживачеві.

Фінансова послуга - діяльність, що пов'язана з залученням та використанням грошових коштів фізичних та юридичних осіб. У якості фінансових послуг виступають банківські операції, на-дання страхових послуг та послуг на ринку цінних паперів, угоди фінансового лізингу тощо.