Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Завдання для перевірки знань : Страхування : Бібліотека для студентів

3.3. Завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

1.Які з перелічених ризиків належать до страхових?

а)         валютний;

б)         політичний;

в)         кредитний;

г)         ліквідності?

2.При якому числовому значенні імовірність настання страхового випадку максимальна?

а)         0;

б)         0,25;

в)         0,75;

г)         1,0?

3. Які з перелічених ризиків належать до групи «чис-тих»?

а)         природний;

б)         кредитний;

в)         ринковий;

г)         ліквідності?

4.         Ризик, зв'язаний з реалізацією цінних паперів, зміною

їхньої якості і споживчої вартості:

а)         ринковий;

б)         політичний;

в)         кредитний;

г)         ризик дій персоналу.

5.         Ризик неотримання прибутку в результаті нездійснен-

ня будь-якого заходу, це:

а)         фондовий ризик;

б)         ризик зовнішнього середовища;

в)         ризик стратегії;

г)         ризик ліквідності.

6.         Виділите основні складовники ризик менеджменту:

а)         аналіз ризику;

б)         поділ ризику;

в)         оцінка ризику;

г)         фінансування ризику.

7.         Передача частини ризику фінансовим партнерам - це:

а)         локалізація ризику;

б)         розсіювання ризику;

в)         обмеження ризику;

г)         мінімізація ризику.

8.         У чому сутність аналізу ризику?

а)         в оцінці ризику;

б)         у зменшенні ризику;

в)         в ідентифікації ризику;

г)         у запобіганні ризику?

9.         Локалізація ризику - це:

а)         запобігання ризику;

б)         обмеження ризику;

в)         поділ ризику;

г)         мінімізація ризику.

10.       Які риси безпосередньо характеризують катастрофі-

чні ризики?

а)         імовірність настання випадкової події;

б)         величина понесених збитків;

в)         охоплена ризиком галузь господарської діяльності;

г) вид стихійного лиха?

11. Які риси є критеріями страхових ризиків?

а)         випадковість;

б)         можливість оцінки у вартісних одиницях;

в)         високий ступінь імовірності;

г)         надзвичайно високі збитки?

12.Задача

При спостереженні за діяльністю підприємства було встано-влено, що найбільш типовими є страхові випадки А і Б. У таблиці 2 наведені дані щодо кількості спостережень випадків А і Б, і збитків, що спостерігалися. Використовуючи дані таблиці 2, роз-рахувати середній очікуваний збиток щодо випадків A і Б; інтер-вал коливань середнього очікуваного збитку за допомогою сере-дньоквадратичного відхилення.

Таблщя 2

 

Показники     Страховий випадок A          Страховий випадок Б

Загальна кількість спостережень, од.         250      80

Збиток 1, тис. грн     25        20

Кількість спостережень збитку 1, од.         80        25

Збиток 2, тис. грн     24        12

Кількість спостережень збитку 2, од.         70        35

Збиток 3, тис. грн     17        35

Кількість спостережень збитку 3, од.         100      20

3.4 Теми рефератів

1.         Методи управління ризиками фінансово-кредитних інсти-тутів.

2.         Задачі і форми проведення кредитного страхування.

3.         Страхування від електронних і комп'ютерних злочинів

(Electronic & Computer Crime insurance) - методика проведення і

перспективи розвитку в Україні.

Література: [1, 28, 34, 46, 50, 52, 53 ].

TEMA 4. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ