Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Завдання для перевірки знань : Страхування : Бібліотека для студентів

1.3. Завдання для перевірки знань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

1.Страхування є:

а)         складовником державних фінансів;

б)         складовником фінансової системи;

в)         складовником фінансів підприємств;

г)         складовником державного бюджету.

2.         Якої функції не виконує страхування?

а)         фіскальної;

б)         розподільної;

в)         превентивної;

г)         захисної?

3.         Страховий фонд самострахування може створюватись

у вигляді:

а)         виробничих запасів;

б)         грошових накопичень;

в)         запасів сировини;

г)         всі відповіді правильні.

4.         Який принцип страхування відбиває право страхови-

ка на компенсацію матеріальних витрат після виплати стра-

хового відшкодування за рахунок третьої особи, винної в на-

станні страхового випадку?

а)         принцип контрибуції;

б)         принцип граничної сумлінності;

в)         принцип відшкодування;

г)         принцип суброгації?

5.         Страховий фонд страховика створюється:

а)         в натуральній формі;

б)         як в натуральної, так і в грошовій формі;

в)         в грошовій формі;

г)         винятково у вигляді цінних паперів.

6.         Який принцип страхування відбиває право страхови-

ка на пропорційний поділ відповідальності, якщо об'єкт за-

страхований одночасно за декількома договорами майнового

страхування у декількох страховиків?

а)         принцип контрибуції;

б)         принцип граничної сумлінності;

в)         принцип відшкодування;

г)         принцип суброгації?

7.         Страхування - це:

а)         одержання страховиком прибутку внаслідок страхового

випадку;

б)         фінансовий механізм для передачі суб'єктом власних ри-

зиків страховику на договірній платній основі;

в)         система компенсації збитків, нанесених страхувальникові

за рахунок власних коштів страховика;

г)         соціальний фонд допомоги особам, що одержали збитки

внаслідок нещасних випадків або катастроф.

8.         Які з перерахованих нижче заходів сприяють підви-

щенню ролі страхування?

а)         зростання інфляції;

б)         низькі розміри державного пенсійного забезпечення;

в)         зменшення безкоштовних соціальних послуг;

г)         усі відповіді правильні.

9.         Страховий фонд заснований на паях:

а)         в акціонерних страхових компаній;

б)         у комерційних страхових компаній;

в)         у державних страхових компаній;

г)         у суспільств взаємного страхування.

10.       Метою взаємного страхування є..

а)         отримання прибутку від проведення страхування за раху-

нок використання коштів страхувальників;

б)         надання допомоги соціально не захищеним членам суспі-

льства;

в)         використання засобів страхового фонду в якості інвести-

ційних ресурсів;

г)         виключно страховий захист учасників.

11.       Метою комерційного страхування є...

а)         отримання прибутку від проведення страхування за раху-

нок використання коштів страхувальників;

б)         надання допомоги соціально не захищеним членам суспі-

льства;

в)         використання засобів страхового фонду в якості інвести-

ційних ресурсів;

г)         виключно страховий захист учасників.

12.       Метою соціального страхування є...

а)         отримання прибутку від проведення страхування за раху-

нок використання коштів страхувальників;

б)         надання допомоги соціально не захищеним членам суспі-

льства;

в)         використання засобів страхового фонду в якості інвести-

ційних ресурсів;

г)         виключно страховий захист учасників.

13 Чи може страхове відшкодування перевищувати зби-ток від наслідків страхової події?

а)         Так.

б)         Hi.

в)         Тільки якщо збиток був наслідком стихійного лиха чи ін-

ших катастрофічних подій.