Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тема 12. Фінансова надійність страховика : Страхування : Бібліотека для студентів

Тема 12. Фінансова надійність страховика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Фінансова надійність страховика та фактори, що її забезпечу-ють. Вимоги до системи показників щодо оцінки фінансового стану страховика. Абсолютні та відносні показники Законодавча база що-до визначення платоспроможності страховиків в Україні та в краї-нах ЄС. Фінансова стійкість страхових операцій та її визначення. Рекомендації Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг щодо методики оцінки фінансового стану страховика на під-ставі тестів раннього попередження банкрутства. Рейтингова оцінка страховика як фактор запобігання банкрутству.

У результаті вивчення теми студент повинен знати:

-          основні фактори, що забезпечують фінансову надійність страховика;

-          методику визначення платоспроможності страховика за ризиковим страхуванням та страхуванням життя;

-          показники, які використовуються для оцінки фінансового стану страховика;

-          методи оцінки фінансової стійкості страхових операцій;

-          метод оцінки фінансового стану страховика на підставі те-стів раннього попередження банкрутства;

-          етапи процедури отримання рейтингової оцінки страхо-вою компанією.

Студент повинен уміти:

-          розрізняти поняття фінансової надійності, платоспромож-

ності та фінансової стійкості страхових операцій;

-          розраховувати фактичний та нормативний запас плато-спроможності, коефіцієнт платоспроможності страховика на звіт-ну дату;

-          розраховувати та робити висновки щодо фінансової стій-кості страхових операцій залежно від кількості застрахованих об'єктів, нетто-ставки та середньої страхової суми застрахованих об'єктів;

-          оцінювати фінансовий стан страховика за допомогою Tec-Tie раннього попередження банкрутства.