Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 11. Доходи та витрати страховика : Страхування : Бібліотека для студентів

Тема 11. Доходи та витрати страховика


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Загрузка...

Особливості формування грошових потоків страховика. Класифікація доходів страховика. Розрахунок доходу страховика від реалізації послуг зі страхування життя та видів страхування інших, ніж страхування життя. Складники операційних доходів страховика. Фінансові доходи. Поділ засобів страховика з позиції інвестування. Принципи інвестування страхових резервів: надій-ності, ліквідності, диверсифікації, рентабельності. Нормативна структура активів, прийнятих у покриття страхових резервів.

Класифікація витрат страховика. Складники операційних та інших витрат, що належать до собівартості реалізованих послуг. Фінансові витрати. Розрахунок фінансового результату від опе-раційної та звичайної діяльності страховика.

У результаті вивчення теми студент повинен знати:

-          особливості формування грошових потоків страховика;

-          основні джерела формування доходів страховика;

-          законодавчу базу, що визначає порядок та правила інвес-тування страхових резервів;

-          основні складники витрат страховика, що належать до со-бівартості страхової послуги;

Студент повинен уміти:

-          визначати дохід страховика від страхової діяльності залеж-но від резерву незароблених премій та участі перестраховиків;

-          визначати фінансовий результат від операційної діяльності залежно від операційних та інших доходів і витрат;

-визначати фінансовий результат від звичайної діяльності за-лежно від фінансових та інших доходів і витрат страховика.